Lịch công tác Tuần 21(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022) - Cập nhật ngày 25/01/2022

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
24/01/2022

08h00

Họp BCH Đảng bộ khối

Số 3 Công trường Quốc tế

Đồng chí Vĩnh Huy

14h30

Hội đồng Thạc sĩ

Phòng Truyền thống

Hội đồng và học viên

Trước 16h00

Báo cáo Công văn 229 về Đầu tư công

Theo yêu cầu công văn

Phòng tài vụ

Trước 16h00

Báo cáo Công văn số 92/BGDĐT-KHTC về việc đôn đốc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

Thứ Ba

25/01/2022

08h30

Hội đồng đánh giá đề cương QLTDTT

Đại học TDTT TPHCM

Đồng chí Vĩnh Huy

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 18/HTĐTCUNL-NCDB về việc đôn đốc nộp báo cáo khảo sát và công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 214/BGDĐT-NGQLCBGD về cung cấp số liệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Đ/c Minh Thế)

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 172/BGDĐT-TCCB về việc thống kê báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

 (Đ/c Bửu Châu)

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 53/TTr-TTr về việc cung cấp thông tin đầu mối về công tác thanh tra nội bộ

Theo yêu cầu công văn

Đ/c Tố Quyên

14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức thông qua kết quả vòng 2 và xét trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2021. Ban Kiểm tra, sát hạch chuẩn bị nội dung báo cáo.

Phòng Truyền thống

Hội đồng tuyển dụng và Ban kiểm tra sát hạch

Thứ Tư
26/01/2022

 

Báo cáo công văn 4430

Theo Công văn

Các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ, ban Quản lý Ký túc xá- Thư viện

08h00

Hội nghị Tổng kết ngành Văn hoá – Thể thao năm 2021

Nhà hát Thành phố

Theo Thư mời

14h30

Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp khoa năm học 2021 - 2022 lần 1 – Đơn vị khoa Bóng

Hội trường A,

Link Trực tuyến

Giảng viên khoa Bóng,

Viên chức, giảng viên, nhà khoa học có quan tâm

Trước 16h00

Ban hành Kế hoạch và quy trình tiếp nhận sinh viên nội trú gắn với Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19

Theo yêu cầu công tác

Hiệu trưởng,

Ban QLKTX-TV

Thứ Năm
27/01/2022

 

 

 

 

Trước 11h00

Ban hành Lịch trực Tết âm lịch

Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
28/01/2022

10h00

Họp triển khai công tác quý I/2021

Phòng Truyền thống

Viên chức và người lao động Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

29/01/2022

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

30/01/2022

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết