Lịch công tác Tuần 20 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) (cập nhật 21/01/2022)

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
17/01/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30

Họp Ban quản lý KTX chuẩn bị đón SV

Phòng Truyền thống  

Hiệu trưởng; Phòng Tổ chức – Hành chính: đ/c Anh Thư, đ/c Hoàng Tùng; viên chức Ban QLKTX-TV

 

 

 

 

Thứ Ba

18/01/2022

09h30

Họp tổng kết công tác quý IV/2021 và triển khai kế hoạch công tác quý I/2022

Phòng Truyền thống, Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Quản lý đơn vị, Kế toán trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
19/01/2022

08h00

Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 – triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đ/c Kế Bình, Đ/c Thanh Trung

14h00

Họp phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên Chi bộ Điền kinh – Thể dục

Phòng họp 2

Chi bộ Điền kinh – Thể dục

15h30

Họp công tác đào tạo và công tác sinh viên

Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Quản lý các đơn vị: Phòng TCHC, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH&KHCN, các đồng chí: Đăng Bình, Tố Quyên, Thái Ngọc

 

           

 

 

Thứ Năm
20/01/2022

08h30

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 – Chi bộ Lý luận

Hội trường A

Chi bộ Lý luận

09h30

Họp Chi bộ Hành chính

Phòng Truyền thống

Chi bộ Hành chính

 

 

 

 

15h30

Báo cáo công tác chuẩn bị tuyển dụng vòng 2 - Kỳ Tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2021

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng

Bộ phận thường trực

 

 

 

 

Thứ Sáu
21/01/2022

 

07h00

Kiểm tra an toàn y tế đối với thí sinh dự tuyển vòng 2 - Kỳ Tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2021

Tại Trường

Ban CSVC và An toàn y tế; Thí sinh dự tuyển

08h00

Kiểm tra, sát hạch (vòng 2) - Kỳ Tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2021

Tại Trường

Phòng Họp 2

Các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng; Thí sinh dự tuyển

09h00

Họp chi bộ Bóng - Đào tạo (Đánh giá xếp loại đảng viên năm 2021)

Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Bóng - Đào tạo

 

 

 

 

Thứ Bảy

22/01/2022

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

23/01/2022

07h30

Họp đánh giá công tác đảng của Đảng ủy Trường

Phòng Truyền thống

Đảng uỷ, đại điện Đảng ủy khối ĐHCĐ TP.HCM

       
 
 
 
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết