Lịch công tác Tuần 18 (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
03/01/2022

 

Nghỉ lễ

 

Toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

04/01/2022

10h00

Họp triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2021

Phòng truyền thống

Link trực tuyến

Hội đồng tuyển dụng, trưởng và uỷ viên thường trực của các ban giúp việc hội đồng

 

 

 

 

Trước 16h00

Hạn cuối gửi góp ý về báo cáo tự đánh giá - kiểm định chất lượng Giáo dục giai đoạn 2015-2020

 

Hội đồng tự đánh giá

 

 

 

 

Thứ Tư
05/01/2022

 

 

           

 

09h00

Kiểm tra công trường

 

CTHĐT, BGH, đc Bình, đc Tùng

Trước 16h00

Báo cáo CV6081

Theo yêu cầu công văn          

Phòng Tài vụ

Trước 17h00

Hạn cuối gửi góp ý dự thảo: Báo cáo tổng kết quý IV/2021 và Kế hoạch công tác quý I/2022

Phòng Tổ chức – Hành chính (tochuchanhchinh@upes.edu.vn)

Các đơn vị

Thứ Năm
06/01/2022

09h00

Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 2021 (Vòng 1)

Văn phòng Tổ chức – Hành chính

Ban Kiểm tra phiếu đăng kí và Ban Giám sát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
07/01/2022

08h00

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2021

Link trực tuyến

Hội đồng

nghiệm thu

09h00

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2021

Link trực tuyến

Hội đồng

 duyệt đề cương

09h00

Hội đồng xét duyệt đề cương giáo trình, tài liệu tham khảo, tập bài giảng năm 2021

Link trực tuyến

Hội đồng

 duyệt đề cương

10h00

Họp thông qua kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 2021 (Vòng 1)

Phòng truyền thống

Link trực tuyến

Hội đồng tuyển dụng, Ban Kiểm tra phiếu đăng kí dự tuyển

Trước 16h00

Báo cáo CV 6091

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

Thứ Bảy

08/01/2022

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

09/01/2022

 

 

 

 

       
 
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết