Lịch công tác Tuần 17 (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) - Cập nhật ngày 31/12/2021

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai 27/12/2021

07h00

Họp Hội đồng và các ban thi năng khiếu thể dục thể thao – Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng Truyền thống

Hội đồng và các ban

07h30 - 09h30

Thi năng khiếu thể dục thể thao đối với thí sinh phòng thi số 1 (VLVH) - Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng họp 2

Trực tuyến

Ban Coi thi,

Thanh tra

09h31 – 11h30

Thi năng khiếu thể dục thể thao đối với thí sinh phòng thi số 2 (VLVH) - Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng họp 2

Trực tuyến

Ban Coi thi,

Thanh tra

13h00 - 15h00

Thi năng khiếu thể dục thể thao đối với thí sinh phòng thi số 1 (LT VLVH) - Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng họp 2

Trực tuyến

Ban Coi thi,

Thanh tra

15h01 - 17h00

Thi năng khiếu thể dục thể thao đối với thí sinh phòng thi số 2 (LT VLVH) - Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng họp 2

Trực tuyến

Ban Coi thi,

Thanh tra

08h00

Hội thảo tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hệ thống đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đại học

Giảng đường 9,

Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT,

Trưởng ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng

16h00

Báo cáo tổng hợp và rà soát hồ sơ nâng lương quý IV/2021, dự kiến tổ chức họp nâng lương

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lương

Thư kí Hội đồng lương

Thứ Ba

28/12/2021

07h30

Dồn túi đánh phách bài thi

Phòng Truyền thống

Ban Làm phách – HĐTS,

Thanh tra

09h00

Họp và triển khai chấm thi năng khiếu thể dục thể thao – Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng Truyền thống

Ban Chấm thi – HĐTS,

Thanh tra

08h00

Hội thảo tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hệ thống đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đại học

Giảng đường 9,

Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT,

Trưởng ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng

08h00

Tập huấn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

Văn phòng Tổ chức - Hành chính,

Link Trực tuyến

Theo công văn triệu tập

14h00

Họp Kê khai tài sản quản lý đơn vị khoa Thể dục

Trực tuyến

Viên chức khoa Thể dục

Trước 16h00

Báo cáo Công văn số 6035/BGDĐT-KHTC về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

Trước 16h30

Báo cáo Công văn số 6078/BGDDT-KHTC về tình hình quản lý và sử dụng vốn viện trợ năm 2021

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

Thứ Tư
29/12/2021

08h00

Hồi phách ngẫu nhiên 05 bài thi năng khiếu thể dục thể thao

Phòng Truyền thống

Ban Thư ký – HĐTS,

Thanh tra

08h00

Hội thảo tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Hệ thống đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đại học

Giảng đường 9,

Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT,

Trưởng ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng

08h00 Họp Kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 – Ban Quản lý Ký túc xá và Thư viện Trực tuyến Viên chức BQL KTX&TV

09h00- 11h00

Lễ tuyên dương tấm gương xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Hội trường A

Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT,

Trưởng phòng Công tác sinh viên

09h00

Họp xét viên chức tập sự phòng Tổ chức – Hành chính

Link Trực tuyến

Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính, Người hướng dẫn tập sự, Viên chức tập sự: Thanh Trung, Hoàng Hà

09h00

Họp thông qua báo cáo Công tác Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng

Phòng Truyền thống, Link Trực tuyến

Hội đồng Tự đánh giá

10h00 Họp Kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 – Khoa Bóng Trực tuyến Viên chức khoa Bóng

10h00

Họp Kê khai tài sản đối với quản lý và một số viên chức của đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính

Link Trực tuyến

Viên chức Phòng Tổ chức – Hành chính

15h00 Họp Kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 – Phòng Tài vụ Phòng Tài vụ Viên chức phòng Tài vụ

16h00

Họp Kê khai tài sản đối với Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng       

Phòng Truyền thống, Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Quản lý đơn vị

Thứ Năm
30/12/2021

Trước 09h00

Trình dự thảo: Báo cáo tổng kết quý IV/2021, Kế hoạch công tác quý I/2022

Hiệu trưởng   

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 11h00

Triển khai góp ý dự thảo: Báo cáo tổng kết quý IV/2021, Kế hoạch công tác quý I/2022

Mail, Zalo

Phòng Tổ chức – Hành chính

14h00

Họp Kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 – Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm

Trực tuyến

Viên chức khoa LLCT&NVSP

Trước 16h00

Báo cáo công văn số 5400/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện văn bản số 5006/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2021 về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

Thứ Sáu
31/12/2021

 

09h00

Họp xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển – Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng Truyền thống, Link Trực tuyến

Hội đồng tuyển sinh,

Thanh tra

10h00

Họp xét trúng tuyển – Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học năm 2021

Phòng Truyền thống, Link Trực tuyến

Hội đồng tuyển sinh,

Thanh tra

15h00

Họp Hội đồng Trường

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến

Thành viên Hội đồng Trường

16h00

Họp xét nâng lương và phụ cấp thâm niên vượt khung quý IV/2021

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến

Hội đồng lương

Thứ Bảy

01/01/2022

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

02/01/2022

 

 

 

 

       
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết