LỊCH CÔNG TÁC Tuần 16 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021) - Cập nhật ngày 22/12/2021

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai

20/12/2021

09h00

Họp phòng Tài vụ về việc nhận xét, đánh giá tiêu chuẩn nâng lương đối với các trường hợp đủ điều kiện quý IV/2021

Trực tuyến

Viên chức phòng Tài vụ

09h30 Họp Hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2020 - 2021 các khoá ĐH 13, ĐH 14, ĐH 15, CĐ 44 Link Trực tuyến Hội đồng và phòng Công tác sinh viên
10h00 Họp Hội đồng xét học bổng học kỳ II, năm học 2020 - 2021 các khoá ĐH 13, ĐH 14, ĐH 15, CĐ 44 Link Trực tuyến Hội đồng và phòng Công tác sinh viên

10h30

Báo cáo công tác chuẩn bị chấm khóa luận CH8

Hiệu trưởng

Các ban

13h15 Họp ban Cơ sở vật chất, ban An toàn y tế và ban Công nghệ thông tin chuẩn bị công tác tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp của cao học khóa 8 và các khóa trước Link Trực tuyến Ban Cơ sở vật chất, ban An toàn y tế và ban Công nghệ thông tin

14h30

Kiểm tra Công trường

Công trường

CTHĐT, BGH, Đc Huân, Bình, Tùng

Trước 16h00

Báo cáo Công văn số 1149/TTr-TTr về công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo yêu cầu công văn

Ban TTr&KĐCL

 

Phòng Tài vụ hỗ trợ cung cấp thống kê thu nhập năm đối với cá nhân thuộc đối tượng thực hiện kê khai tài sản, đến hết ngày 26/12/2021

Theo Kế hoạch Kê khai tài sản năm 2021

Phòng Tài vụ

Thứ Ba

21/12/2021

09h00

Hội nghị khoa học báo cáo chuyên đề các đề tài cấp Bộ

Link Trực tuyến

Giảng viên, nhà khoa học, viên chức, học viên, sinh viên có quan tâm

09h00 Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục Trực tuyến Đảng viên chi bộ Điền kinh - Thể dục

15h00

Họp Đảng ủy

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến

Đảng uỷ

16h00

- Báo cáo số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh đại học VLVH năm 2021 tại Trường;

- Chuẩn bị Kế hoạch, nội dung, trình thành lập Hội đồng và các ban giúp việc của hội đồng tuyển sinh VLVH 2021;

Hiệu trưởng   

Đồng chí: Quang Vinh, Hữu Phúc, Bảo Thư

16h00

Họp ban tổ chức và các ban chuẩn bị cho buổi làm việc của Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp của cao học khoá 8 và các khoá trễ hạn

Link Trực tuyến

Ban Tổ chức và Trưởng ban, phó trưởng ban các ban giúp việc

Trước 17h00

Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương của đơn vị về Hội đồng xét nâng lương

Theo Thông báo số 317/TB-ĐHSPTDTT

Các đơn vị

Thứ Tư

22/12/2021

 

Bắt đầu rà soát hồ sơ nâng lương của các đơn vị, đến hết ngày 22/12/2021

 

Thư kí Hội đồng lương

 

 

 

 

15h30

Họp Hội đồng trường

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến

Hội đồng trường

 

 

 

 

Thứ Năm

23/12/2021

 

Tổ chức bảo vệ thử luận văn tốt nghiệp của cao học khoá 8 và các khoá trễ hạn

Các phòng HĐ

Ban Thư kí, Ban cơ sở vật chất, học viên

 

 

 

 

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học

Link Trực tuyến

Thành viên Hội đồng

 

 

 

 

Thứ Sáu

24/12/2021

08h00

Họp Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp của cao học khoá 8 và các khoá trễ hạn

Tại trường (các phòng Hội đồng)

Các hội đồng; học viên

09h00

Họp Kê khai tài sản quản lý đơn vị khoa Điền kinh

Trực tuyến

Giảng viên khoa Điền kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

25/12/2021

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

26/12/2021

 

Hạn cuối Phòng Tài vụ hỗ trợ cung cấp thống kê thu nhập năm 2021 đối với cá nhân thuộc đối tượng thực hiện kê khai tài sản năm 2021

 

Phòng Tài vụ

       
 
 
Tin Tức
Liên Kết