LỊCH CÔNG TÁC Tuần 16 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022) - Cập nhật ngày 22/12/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
19/12/2022
       
09h30

Họp xét, đánh giá tiêu chuẩn nâng lương quí IV/2022 – Phòng TCHC

Link Trực tuyến Viên chức, người lao động PTCHC
15h00 Báo cáo tình hình phân công SV trực xung kích ở cơ sở Nhơn Đức, Nhà Bè

Hiệu trưởng

Đồng chí Đắc Thịnh

15h00 Họp công tác chuẩn bị triển khai tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, chi ủy, đảng viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc chi bộ Hành chính và một số công tác khác Phòng Truyền thống Chi ủy chi bộ Hành chính
15h30 Báo cáo Công tác Kiểm định CLGD Hiệu trưởng

Thường trực HĐKĐCL

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo triển khai kết luận của Bộ trưởng BGDĐT (DỜI LỊCH)

Phòng Truyền thống

Tập thể lãnh đạo

17h00 Báo cáo tình hình chuẩn bị tuyển sinh VLVH cho Nutifood Hiệu trưởng Đồng chí Hữu Phúc
17h00 Hạn cuối gửi Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ trọng năm năm 2023 Phòng Tổ chức - Hành chính (đồng chí Bửu Châu; mail: chaubtln@upes.edu.vn) Trưởng các đơn vị hành chính

Thứ Ba

20/12/2022
07h00 Phối hợp và triển khai các hoạt động thực tập tại các đơn vị thực tập Các đơn vị thực tập Cụm8 – Kế hoạch số 01 ngày 11/11/2022 (phòng TCHC bố trí xe)

Thầy Hữu Phúc, cô Hương Giang, cô Ngọc Thơ và thầy Huỳnh Phương

08h00 Kiểm tra công trường – cây xanh Công trường Các đồng chí: Tuấn An, Xuân Vũ, Trương Phùng
09h00 Kiểm tra hồ sơ, sổ điểm của thí sinh dự thi Đại học Liên thông  VLVH Phòng Truyền thống Ban thư ký và Thanh tra kỳ thi
09h00 Hội đồng đánh giá luận án cấp phòng  Phòng số 5 – Khu thao đường

Hội đồng đánh giá

Nghiên cứu sinh
09h30 Xét học bổng học kỳ II năm học 2021 - 2022 Phòng Truyền thống Hội đồng xét học bổng
10h00 Họp xét trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 11- đợt 2 – năm 2022 Phòng truyền thống

Hội đồng tuyển sinh,

Thanh tra
10h30  Họp xét hồ sơ dự thi NCS khóa 5 – năm 2022 Phòng truyền thống

Hội đồng tuyển sinh,

Thanh tra
Trước 11h00

Báo cáo tình hình triển khai công tác nâng lương quý IV/2022 của các đơn vị và hồ sơ đơn vị liên quan;

Trình dự kiến tổ chức họp Hội đồng lương năm 2022

Chủ tịch Hội đồng lương

Thường trực và thư ký Hội đồng lương

15h30 Trình dự thảo Kế hoạch chúc tết các đơn vị liên kết Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hàn chính (đồng chí Hoàng Tùng)

16h00

Trình ban hành quyết định danh sách sinh viên hưởng suất học bổng lớp Tổng phụ trách đội do Trường Đoàn Lý Tự Trọng tặng tài trợ

Hiệu trưởng

Đồng chí Đắc Thịnh

16h00 Họp Tập thể lãnh đạo triển khai kết luận của Bộ trưởng BGDĐT Phòng Truyền thống Tập thể lãnh đạo
16h30 Báo cáo tổng kết công tác cơ sở vật chất năm 2022 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí: Anh Thư, Tuấn An)
Thứ Tư
21/12/2022
10h30

Họp xét nâng lương quý IV năm 2022

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến

Hội đồng lương năm 2022
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 6085/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo phục vụ xây dựng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

15h00 Sinh hoạt định kỳ chi bộ Hành chính

Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Hành chính
16h00 Trình tổng hợp tình hình khảo sát cơ sở vật chất và dự kiến liên quan năm 2023 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư, Tuấn An)
Thứ Năm
22/12/2022
08h00  Tổ chức chấm hồ sơ và dự kiến đề cương nghiên cứu sinh - kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Phòng Truyền thống

Hội đồng chấm hồ sơ và dự kiến đề cương nghiên cứu sinh (Quyết định số 01/QĐ-HĐTS ngày 31/10/2022)

09h30 Hội đồng đánh giá đề cương luận án cho NCS khóa 3 (bảo vệ lại) Phòng truyền thống

Hội đồng

Nghiên cứu sinh
       
       
Thứ Sáu
23/12/2022
08h00 Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập Khoa KHCB - ĐH Y Dược Cần Thơ  

Theo thư mời

Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 198 – CV/BCSĐ về việc đôn đốc nộp báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 Theo yêu cầu công văn

Đồng chí Tố Quyên

13h30 Chi bộ Bóng – Đào tạo: Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 Giảng đường 9 Đảng viên chi bộ Bóng – Đào tạo
13h30 Họp đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 Phòng Họp 2 Đảng viên chị bộ Điền kinh - Thể dục

Thứ Bảy

24/12/2022
07h00 Tổ chức diễn tập PCCC  Tại trường Phòng Tổ chức – Hành chính: các đồng chí: Thế Lưỡng, Hoàng Tùng, Nguyễn Quân, Thanh Trung và sinh viên là thành viên Đội Tự quản Trường
07h45 Hội nghị khoa học sức khỏe Quốc tế_ Kỉ niệm 20 năm thành lập trường ĐH Y Dược Cần Thơ ĐH Y Dược Cần thơ Theo thư mời
08h00 - 17h00 Hội nghị tập huấn công tác Kiểm định chất lượng Link Trực tuyến (tại phòng Truyền thống)

Các đồng chí: Quang Vinh, Tố Quyên, Hoàng Tùng, Hữu Phúc, Bảo Thư, Quang Đại, Trí Dũng, Thanh Trung

Link Trực tuyến: đồng chí Minh Thế liên hệ đồng chí Tố Quyên để lấy đường truyền

Chủ Nhật

25/12/2022
08h00 - 17h00 Hội nghị tập huấn công tác Kiểm định chất lượng Link Trực tuyến (tại phòng Truyền thống)

Các đồng chí: Quang Vinh, Tố Quyên, Hoàng Tùng, Hữu Phúc, Bảo Thư, Quang Đại, Trí Dũng, Thanh Trung

Link Trực tuyến: đồng chí Minh Thế liên hệ đồng chí Tố Quyên để lấy đường truyền

       
Tin Tức
Liên Kết