LỊCH CÔNG TÁC Tuần 15 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021) - Cập nhật ngày 16/12/2021

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
13/12/2021

Trước 09h30

Trình và ban hành Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 116

Hiệu trưởng

Đồng chí Đắc Thịnh

Trước 10h00

Trình ban hành Quyết định Ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc công tác thực tập sư phạm cho khóa ĐH13 & CĐ44

Hiệu trưởng

Đồng chí: Quang Vinh

10h00

- Báo cáo số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh đại học VLVH năm 2021 tại Trường;

- Chuẩn bị Kế hoạch, nội dung, trình thành lập Hội đồng và các ban giúp việc của hội đồng tuyển sinh VLVH 2021;

- Báo cáo công tác tuyển sinh VLVH liên kết với HAGL

Hiệu trưởng

Đồng chí: Quang Vinh, Hữu Phúc

15h00

Họp BCH hội KH thể thao Việt Nam

Trực tuyến

Theo thư mời

 

Tiếp tục rà soát, phản hồi về danh sách dự kiến nâng lương (thường xuyên và trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung quý IV/2021

Phòng Tổ chức – Hành chính

Các đơn vị

Thứ Ba

14/12/2021

10h00

Hội thảo khoa học Quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp TDTT - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phát triển TDTT hiện nay"

Link Trực tuyến

Giảng viên, nhà khoa học, viên chức, học viên, sinh viên quan tâm

10h00

Báo cáo chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học báo cáo chuyên đề của các đề tài cấp bộ

Hiệu trưởng

Đồng chí: Quang Đại, Trí Dũng

10h00

Họp đánh giá viên chức tập sự phòng Tổ chức - Hành chính

Link Trực tuyến

Chủ trì: Đ/c Thế Lưỡng

Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính

16h00

Rà soát, báo cáo tình hình giảng dạy trực tuyến hiện tại và đề xuất các phương án tiếp theo

Hiệu trưởng

Đồng chí Quang Vinh

Thứ Tư
15/12/2021

08h30

Họp tổng kết công tác Quý IV/2021 – Khoa Điền kinh

Trực tuyến

Giảng viên khoa Điền kinh

Trước 16h00

Báo cáo số lượng học viên cao học khoá 8 đăng ký bảo vệ luận văn tốt nghiệp; dự kiến các nội dung liên quan

Hiệu trưởng

Đồng chí Quang Đại

 

- Hạn cuối rà soát, phản hồi về danh sách dự kiến nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Bắt đầu tiến hành đăng kí họp đơn vị nhận xét, đánh giá tiêu chuẩn nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các trường hợp đủ điều kiện và tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng lương; hạn cuối nộp hồ sơ: đến hết ngày 21/12/2021

Thực hiện theo Thông báo số 317/TB-ĐHSPTDTT

 (Thư kí Hội đồng lương: Nguyễn Hoàng Hà, email: hahn@upes.edu.vn)

Các đơn vị

Trước 17h00

Các đơn vị gửi báo cáo công tác Quý IV/2021 về Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

(Cv. Thanh Trung)

Trưởng các đơn vị

Thứ Năm
16/12/2021

 

-Liên hệ mời tham gia hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp cao học khoá 8;

-Trình ban hành Quyết định thành lập các hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp cao học khoá 8;

- Trình Kế hoạch tổ chức

Hiệu trưởng

Đồng chí: Quang Đại, Trí Dũng

Trước 16h00

Báo cáo Công văn 5666/BGDĐT-TCCB về việc tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng 2021 và đăng kí nhu cầu năm 2022

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
17/12/2021

 

08h00 Hội nghị tổng kết công tác dân vận khéo Đảng uỷ Khối Đồng chí: Kế Bình, Tuấn An, Thanh Việt

09h30

Họp khoa Khoa học cơ bản

Trực tuyến (link email)

Giảng viên

khoa Khoa học cơ bản

10h00 Họp xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) Link Trực tuyến Viên chức và người lao động phòng Tổ chức - Hành chính

Trước 11h00

Gửi hồ sơ, luận văn đến thành viên các HĐ

 

Phòng Đào tạo SĐH & KHCN

14h00 Họp khoa Thể dục Trực tuyến Giảng viên khoa Thể dục

15h00

Hội nghị khoa học báo cáo chuyên đề của các đề tài cấp bộ (DỜI LỊCH)

Trực tuyến

Báo cáo viên;

Khách mời

Trước 16h00

Báo cáo CV5674 V/v Đào tạo Bồi dưỡng

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

Thứ Bảy

18/12/2021

 

Tuyển sinh Vừa làm vừa học (Phòng Đào tạo và Ban Thư kí Hội đồng tuyển sinh đăng kí cụ thể nội dung và các mốc thời gian triển khai chi tiết)

 

Hội đồng tuyển sinh

       

Chủ Nhật

19/12/2021

 

 

 

 

       
 
Tin Tức
Liên Kết