LỊCH CÔNG TÁC Tuần 14 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022) - Cập nhật ngày 08/12/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
05/12/2022
  Báo cáo Công tác Kiểm định CLGD Hiệu trưởng Thường trực HĐKĐCL
08h00 Hội nghị giới thiệu nhân sự (Hội đồng trường) nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Họp xét, đánh giá hồ sơ nâng lương Quý 4 năm 2022 - Đơn vị khoa Điền kinh

Văn phòng khoa

Viên chức khoa Điền kinh
08h00 Hội nghị giới thiệu nhân sự Hội đồng Trường cấp đơn vị VP Khoa  KHCB Giảng viên Khoa KHCB
09h00

Hội nghị giới thiệu nhân sự (Hội đồng trường) nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Đơn vị khoa Bóng

Phòng truyền thống + Trực tuyến (Dosport) Viên chức khoa Bóng
09h00 Họp giới thiệu thành viên Hội đồng Trường Phòng Tài vụ Viên chức phòng Tài vụ
10h30 Hội nghị giới thiệu nhân sự (Hội đồng trường) nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Đơn vị phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Truyền thống  Viên chức, người lao động có hợp đồng lao động trên 12 tháng - đơn vị phòng Tổ chức – Hành chính
11h00 Trình các quy trình & Thủ tục bảo vệ luận văn cao học và Luận án tiến sĩ Hiệu trưởng Đồng chí Quang Đại
14h00 Hội nghị giới thiệu nhân sự (Hội đồng trường) nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Đơn vị khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Văn phòng khoa Khoa LLCT & NVSP Viên chức khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm
15h30

Báo cáo công tác tại cơ sở mới:

- Đ/c Minh Huân báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bảo vệ;

- Đ/c Hữu Phúc báo cáo tình hình dự kiến phân bổ lớp học, số lượng sinh viên, thời gian học…;

- Đ/c Anh Thư báo cáo tình hình phân bổ xe, tuyến xe, phương án dịch vụ ăn uống, bố trí phòng học, giảng đường và chỗ nghỉ ngơi tạm thời;

- Đ/c Đắc Thịnh báo cáo phương án phân bổ sinh viên trực xung kích ở các địa điểm và nội dung trực xung kích;

- Đ/c Tuấn An báo cáo tình hình hệ thống vận hành kĩ thuật (điện, nước…), tình hình dự án trồng cây.

Lưu ý: thực hiện báo cáo kết hợp trình chiếu các phương án, dự kiến
Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Tham dự: Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng; thành viên Ban Tiếp quản cơ sở mới
16h30

Họp triển khai công tác chuẩn bị đón Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Lĩnh vực báo cáo;

- Kế hoạch đón tiếp (cơ sở vật chất, khánh tiết, truyền thông);

- Các nội dung công tác khác.
Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng

Tham dự: Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí: Anh Thư, Minh Huân, Hữu Phúc, Quang Đại, Đắc Thịnh, Hoàng Tùng, Tuấn An, Xuân Vũ
17h00 Hạn cuối nộp hồ sơ Hội nghị giới thiệu nhân sự cấp đơn vị - Quy trình thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thư ký HĐT (đ/c Minh Huân, văn phòng phòng Tài vụ 1) Trưởng đơn vị

Thứ Ba

06/12/2022
07h00 Phối hợp triển khai các hoạt động thực tập tại các đơn vị thực tập Các đơn vị thực tập Cụm 4 - Kế hoạch số 01 ngày 11/11/2022 Thầy Đắc Thịnh, cô Hương Giang, cô Ngọc Thơ, thầy Huỳnh Phương
08h30 Kiểm tra công trường – cây xanh Công trường Đoàn kiểm tra: Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí: Anh Thư, Minh Huân, Hữu Phúc, Đắc Thịnh, Hoàng Tùng, Xuân Vũ, Trương Phùng, Tuấn An, Nguyễn Quân, Anh Khoa
Trước 11h00 Trình dự thảo Báo cáo và hồ sơ bổ sung, thuyết minh phương án phân bổ dự toán chi NSNN năm 2023 (công văn 6347/BGDĐT-KHTC) Hiệu trưởng Đồng chí Đăng Bình
Trước 15h00 Gửi báo cáo theo yêu cầu Công văn 6347/BGDĐT-KHTC Theo yêu cầu công văn

Đồng chí Đăng Bình

15h00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường  Phòng Truyền thống

Tập thể lãnh đạo Trường

16h00 Họp Đảng uỷ Phòng Truyền thống Đảng uỷ
Trước 17h00 Trình dự thảo Báo cáo công tác theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; hồ sơ và phụ lục kèm theo Hiệu trưởng

Đồng chí Anh Thư

17h00

- Hạn cuối nộp Bản dự thảo các văn bản đã chỉnh sửa hoàn thiện theo góp ý của Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023;

- Tổng hợp báo cáo trước khi thực hiện ban hành các văn bản Hội nghị

Phòng Tổ chức – Hành chính (CV. N.Văn Sanh)

- Trưởng đơn vị liên quan

 

- Phòng Tổ chức – Hành chính

       
Thứ Tư
07/12/2022
10h30

Hội nghị toàn trường thực hiện thực hiện quy trình thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội trường A Toàn trường
15h00 Họp Hội đồng trường Phòng Truyền thống

Hội đồng trường

16h00 Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống 

Hiệu trưởng

Theo phân công
Trước 17h00

Nộp dự thảo báo cáo theo phân công phục vụ công tác đón Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí Anh Thư (văn phòng phòng TCHC 1) Các đồng chí: Anh Thư, Minh Huân, Hữu Phúc, Quang Đại, Đắc Thịnh, Xuân Vũ 
17h00 Ban hành văn bản Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023

Mail, Văn Thư

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng chủ trì)
17h00 Hạn cuối phản hồi về các cá nhân dự kiến đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung và các cá nhân thuộc đối tượng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn quý IV năm 2022 Phòng TCHC (CV. H.Đ.HoàngHà) Trưởng đơn vị
Thứ Năm
08/12/2022
  Phối hợp triển khai các hoạt động thực tập tại các đơn vị thực tập

Các đơn vị thực tập Cụm 4 - Kế hoạch số 01 ngày 11/11/2022

(Phòng TCHC bố trí xe)

Thầy Bảo Thư, cô Thiên Hương, cô Diễm Thúy, cô Hồng Ngọc
08h00 HN Thông tin thời sự trong nước và QT

ĐH Hồng Bàng, 215 ĐBP, P15, QBT

Đảng ủy

09h00 Trình dự thảo tổng hợp báo cáo phục vụ công tác đón Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng

Đồng chí Anh Thư

10h30

Báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết, truyền thông.v.v… phục vụ đón Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu trưởng Các đồng chí: Anh Thư, Hoàng Tùng, Tuấn An
Trước 17h00 Tổng hợp, gửi danh sách dự kiến về xét nâng lương thường xuyên, trước hạn và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quý IV/2022 về các đơn vị để tiến hành triển khai chuẩn bị hồ sơ cá nhân và tổ chức họp xét cấp đơn vị E -Mail của Trưởng đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Sáu
09/12/2022
09h00 Xét hồ sơ thí sinh dự thi Cao học khóa 11 – đợt 2 – năm 2022 (DỜI LỊCH) Giảng đường 9 hoặc Phòng truyền thống

Hội đồng tuyển sinh

Thanh tra
09h00 Họp Chi bộ Lý luận và sinh hoạt chuyên đề đợt 2 Hội trường A

Đảng viên

Chi Bộ Lý Luận và khách mời
09h30 Xét tốt nghiệp cho học viên Cao học khóa 9 (DỜI LỊCH) Giảng đường 9 hoặc Phòng truyền thống Hội đồng xét tốt nghiệp
13h00 Đón tiếp và làm việc với Đoàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (DỜI LỊCH: 12/12/2022) Giảng đường 9 hoặc Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Tham dự: Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí: Anh Thư, Minh Huân, Hữu Phúc, Quang Đại, Đắc Thịnh, Xuân Vũ;

Thư kí: Đ/c Hoàng Tùng
  Dự Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc Quảng Ninh Theo Thư mời
14h30 Họp giao ban thực tập sư phạm Hội trường A Đại diện Ban chỉ đạo; GV CVHT khóa ĐH 14 và Nhóm trưởng
       
       
       

Thứ Bảy

10/12/2022
       
       

Chủ Nhật

11/12/2022
10h00 Xét hồ sơ thí sinh dự thi Cao học khóa 11 – đợt 2 – năm 2022 Phòng Truyền thống

Hội đồng tuyển sinh

Thanh tra
10h30 Xét tốt nghiệp cho học viên Cao học khóa 9 Phòng Truyền thống Hội đồng xét tốt nghiệp
  Đón Đoàn làm việc của Bộ trưởng BGDĐT  Sân bay Các đồng chí: Vĩnh Huy, Minh Huân
Tin Tức
Liên Kết