LỊCH CÔNG TÁC Tuần 10 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022) - Cập nhật ngày 07/11/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
07/11/2022
08h00 Ban CSVC kiểm tra và chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh hệ VLVH 2022 Địa điểm thi Thường trực hội đồng thi và trưởng ban cơ sở vật chất
  Báo cáo số lượng luận văn CH9 đã nộp Hiệu trưởng

Đồng chí Quang Đại

09h00 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Kiểm định CLGD (kèm bảng tiến độ hoàn thành đợt 2) Hiệu trưởng

Thường trực HĐKĐCL

09h30

Họp rà soát và triển khai công tác chuẩn bị Lễ 20-11

Phòng Truyền thống

Ban Tổ chức và Trưởng các ban giúp việc

       
15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học khóa 6 hình thức Vừa làm vừa học năm 2022

Phòng

Truyền thống
Hội đồng tuyển sinh Đại học khóa 6 VLVH năm 2022 và cán bộ coi thi
Trước 17h00 Báo cáo tổng hợp hồ sơ HN VC & NLĐ cấp đơn vị, các nội dung chuẩn bị cho HN trù bị cấp trường Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

Thứ Ba

08/11/2022
08h00 Kiểm tra công trường    Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng, Tuấn An, Nguyễn Quân
08h00 Chuyển luận văn CH9 cho các hội đồng   Phòng SĐH&KHCN
08h00 Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Giảng đường 9 Hội đồng đánh giá, nghiên cứu sinh
08h30 Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành  Trực tuyến (kết nối tại văn phòng TCHC 2) Các đồng chí: Thế Lưỡng, Bửu Châu
 09h30 Họp trù bị hội nghị CBVC &NLĐ năm học 2022 - 2023 và công tác chuẩn bị tổ chức phiên chính thức

Phòng Truyền thống

Theo Quyết định thành lập BTC và Kế hoạch tổ chức
 

 

   
Trước 16h00 Trình dự kiến danh sách Tổ tiếp quản cơ sở mới Nhơn Đức, Nhà Bè Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
   

 

 

Thứ Tư
09/11/2022
08h00

Hội thảo Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Cơ sở quận 10)

Đồng chí: Trí Dũng

09h30 Báo cáo chỉ tiêu Tuyển sinh Đại học khóa 17 hệ chính quy năm 2022 Phòng Truyền thống

Hội đồng tuyển sinh Đại học khóa 17 hệ chính quy năm 2022

10h00

Họp:

- Thông qua Đề án vị trí việc làm năm 2022 (Lưu ý: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo)

- Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường (Lưu ý: Thư ký Hội đồng Trường thực hiện báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo)

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến (Đối với thành viên ngoài Trường và Trưởng phòng TCHC)

Hội đồng Trường

15h00 Họp Tập thể lãnh đạo về việc chuẩn bị tiếp quản cơ sở mới tại Nhơn Đức, Nhà Bè Phòng truyền thống Tập thể lãnh đạo Trường
      PTCHC liên lạc, bố trí
     

 

Thứ Năm
10/11/2022
08h30 Dồn túi và đánh phách Phòng Truyền thống

Ban Làm phách và Thanh tra kỳ thi Hội đồng tuyển sinh khóa 06 hệ VLVH

09h00

Họp trưởng đoàn và bốc thăm giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022

Trường ĐHBK TPHCM Theo phân công
09h30 Chấm thi năng khiếu TDTT Phòng máy Ban Chấm thi và Thanh tra kỳ thi Hội đồng tuyển sinh khóa 06 hệ VLVH
14h30 Họp chi bộ Bóng - Đào tạo Giảng đường 9

Đảng viên chi bộ Bóng - Đào tạo

     

 

Thứ Sáu
11/11/2022
08h30 Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2022 - 2023

Hội trường A

Toàn thể viên chức và người lao động thuộc Trường
13h00 Họp Chi ủy Lý luận Phòng Truyền thống

Chi ủy Lý luận

13h15 Họp Chi bộ Lý luận và Tổ chức lễ trao Quyết định kết nạp đảng viên Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Lý luận

14h00 Họp chi bộ Điền kinh – Thể dục định kỳ tháng 11/2022 Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Điền kinh – Thể dục
14h30 Họp Giao ban Thực tập sư phạm Hội trường A Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm và Giảng viên Cố vấn học tập khóa Đại học 14
17h25 Đón Đoàn HLV và VĐV đội Bóng rổ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội Sân bay Tân Sơn Nhất

Theo phân công

Thứ Bảy

12/11/2022
  Khai mạc vòng chung kết giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc. năm 2022 Trường ĐHBK TPHCM  
     

 

Chủ Nhật

13/11/2022
  Chuẩn bị ký biên bản tạm nhận bàn giao đưa vào sử dụng tạm cơ sở mới Nhà Bè   Ban tiếp quản cơ sở mới
       
Tin Tức
Liên Kết