LỊCH CÔNG TÁC Tuần 08 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) - Cập nhật ngày 27/10/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
24/10/2022
  Đội bóng đá lên đường tham dự thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá sinh viên toàn quốc Hà Nội Theo Quyết định cử đi
08h00 Trình ban hành Quyết định cử đoàn vận động viên tham gia giải Người giáo viên nhân dân năm 2022 và các kế hoạch, dự kiến liên quan Hiệu trưởng

Đồng chí Đắc Thịnh

08h00 Họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức điều chỉnh, bổ sung Tiêu chuẩn, minh chứng và chuẩn bị các công tác khác phục vụ Đánh giá ngoài và dự kiến phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị, cá nhân liên quan Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng

Tham dự: Chủ tịch HĐT, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng đơn vị, Trưởng bộ môn

Trước 11h30

Ban hành Kế hoạch tổ chức điều chỉnh, bổ sung Tiêu chuẩn, minh chứng và chuẩn bị các công tác khác phục vụ Đánh giá ngoài và các văn bản, phụ lục liên quan

Mail

Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức – Hành chính

13h30 Bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức điều chỉnh, bổ sung Tiêu chuẩn, minh chứng và chuẩn bị các công tác khác phục vụ Đánh giá ngoài   Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan
15h30 Họp Đoàn vận động viên tham gia giải Người giáo viên nhân dân năm 2022  Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí: Hoàng Tùng, Hữu Phúc, Đoàn vận động viên 
Trước 16h30 Trình dự thảo Đề án vị trí việc làm năm 2022 Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư)

17h00 Họp thống nhất nội dung triển khai công tác thực tập sư phạm Phòng Truyền thống

Phòng Đào tạo gồm các đồng chí: Hữu Phúc, Bảo Thư, Hữu Tín;

Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm gồm các đồng chí: Minh Quyền, Cát Dung, Thanh Chí

Thứ Ba

25/10/2022
08h00 Kiểm tra công trường Công trường Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng
08h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ- Trường ĐH TDTT TP.HCM ĐH TDTT TP.HCM Theo Thư mời
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 1029/TCCB về việc trao đổi về công tác quy hoạch của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo yêu cầu Công văn Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí: Anh Thư, Bửu Châu)
14h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp phòng

Phòng 4

Khu Thao đường
Hội đồng và Nghiên cứu sinh
14h30

Họp báo giải bóng đá 7 người Sinh viên thành phố

Quận 1, TP.HCM Hiệu trưởng, các đồng chí: Hữu Phúc, Đắc Thịnh, Hoàng Tùng
  Họp Trưởng đoàn giải bóng đá sinh viên toàn quốc Hà Nội Theo thông báo của Ban tổ chức giải
Trước 16h00 Triển khai góp ý Đề án vị trí việc làm, thời hạn góp ý: đến hết ngày 01/11/2022

 Hội đồng trường

(Mail)

Chủ tịch HĐT, Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Tư
26/10/2022
 

Triển khai tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 cấp đơn vị, thời gian tổ chức: từ 26/10/2022 đến 29/10/2022

 

Các đơn vị

  Xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển dụng năm 2022 và công văn xin chủ trương thực hiện tổ chức tuyển dụng, trình Hiệu trưởng trước 02/11/2022  

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư chủ trì thực hiện)

08h00 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp phòng

Phòng 4

Khu Thao đường

Hội đồng và Nghiên

cứu sinh
08h00 Hội thảo góp ý Tờ trình lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp chế độ ưu đãi nhà giáo Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo Quyết định cử đi
       
     

 

Thứ Năm
27/10/2022
08h00 Dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 - Trường ĐHSP TDTT Hà Nội Hà Nội Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng
09h00

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị Ban quản lý Ký túc xá và Thư viện

Thư viện Viên chức và người lao động Ban quản lý Ký túc xá và Thư viện
09h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị Phòng Tài vụ - Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng Phòng Tài vụ

Viên chức và người lao động Phòng Tài vụ - Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng

15h00 Hội nghị triển khai công tác Thực tập sư phạm năm 2022 (DỜI LỊCH SANG THỨ SÁU) Hội trường A

Ban Chỉ đạo, Trưởng các tiểu ban và GV-CVHT Đại học khoá 14;

Chủ trì: đ/c Quang Vinh;

Báo cáo: đ/c Hữu Phúc, đ/c Minh Quyền 
Thứ Sáu
28/10/2022
Trước 08h00 Báo cáo CV127-BCSĐ v/v: Tổng kết 20 năm thực hiện NQ23-NQ/TW Theo yêu cầu của Công văn Đảng ủy
08h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị khoa Bóng Văn phòng khoa Bóng

Viên chức khoa

Bóng
08h30 Họp triển khai công tác quý 4/2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị khoa Thể dục Văn phòng khoa Thể dục

Viên chức khoa

Thể Dục 
08h30 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị khoa Điền kinh Văn phòng khoa Điền kinh

Viên chức khoa

Điền kinh

09h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ

Phòng số 4

Khu Thao đường
Viên chức phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học công nghệ
09h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị khoa Khoa học cơ bản Văn phòng khoa Khoa học cơ bản

Viên chức khoa

 Khoa học cơ bản
09h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023 - Đơn vị phòng Đào tạo Phòng Truyền thống Viên chức phòng Đào tạo
15h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 – Đơn vị phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Truyền thống Viên chức và người lao động Phòng Tổ chức – Hành chính
15h00 Hội nghị triển khai công tác Thực tập sư phạm năm 2022 Thao đường

Ban Chỉ đạo, Trưởng các tiểu ban và GV-CVHT Đại học khoá 14;

Chủ trì: đ/c Quang Vinh;

Báo cáo: đ/c Hữu Phúc, đ/c Minh Quyền 

Thứ Bảy

29/10/2022
  Hoàn thiện hồ sơ Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 cấp đơn vị và gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính, thời hạn nộp: đến hết ngày 01/11/2022 Phòng Tổ chức – Hành chính (CV. Nguyễn Văn Sanh) Các đơn vị
14h00 Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ (ngày 1) Quảng Bình Theo Quyết định cử đi

Chủ Nhật

30/10/2022
08h00 Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ (ngày 2) Quảng Bình Theo Quyết định cử đi
       
Tin Tức
Liên Kết