LỊCH CÔNG TÁC Tuần 06 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) - Cập nhật ngày 12/10/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
10/10/2022
  Tiếp tục triển khai khám sức khỏe bổ sung 3 buổi sáng vào các ngày 10, 11, 12/10/2022 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Viên chức, người lao động
09h00 Dự Lễ khai giảng và bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang Đại học An Giang Theo phân công
10h00 Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn;

Tham dự: Chủ tịch HĐT, BGH, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Bí thư ĐTN, Trưởng ban nữ công, Trưởng đơn vị

13h00 Xây dựng dự thảo văn bản Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023, thời hạn hoàn thành: trước 17h00 ngày 16/10/2022  

Theo phân công

(tại Kế hoạch số 49/KH-ĐHSPTDTT 07/10/2022)
14h00 Họp Chi bộ định kỳ tháng 10/2022 Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Điền kinh - Thể dục
14h30 Dự Lễ Công bố thành lập Khoa Giáo dục thể chất – Trường Đại học Cần Thơ Đại học Cần Thơ

Theo phân công

Thứ Ba

11/10/2022
08h00 Tập huấn công tác dân vận Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các đồng chí: Minh Huân, Đắc Thịnh, Tuấn An
09h00 Họp Chi bộ Bóng – Đào tạo Hội trường A Đảng viên Chi bộ Bóng – Đào tạo
09h30 Họp triển khai công tác Quý IV/2022 Văn phòng Khoa Điền kinh Toàn thể Giảng viên Khoa Điền kinh
15h00 Họp Hội đồng khoa học và đào tạo Phòng Truyền thống Hội đồng (theo Quyết định số 357/QĐ-ĐHSPTDTT năm 2022)
16h00 Họp rà soát công tác tổ chức Lễ: Khai giảng năm học 2022 – 2023 và Tốt nghiệp, trao bằng cử nhân năm 2022. Lưu ý: Trưởng các ban giúp việc và các cá nhân được phân công báo cáo nội dung, tiến độ công việc Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, Trưởng và phó trưởng các ban giúp việc, đồng chí Tuấn An
19h00 Đón Đoàn đánh giá ngoài – KĐCL về công tác kiểm tra, khảo sát sơ bộ cơ sở giáo dục   

Các đồng chí: Tố Quyên, Minh Huân, Hoàng Tùng

Thứ Tư
12/10/2022
08h00 Khảo sát cơ sở vật chất phục vụ Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Khuôn viên Trường; Phòng làm việc Đoàn đánh giá ngoài

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, đại diện Trung tâm KĐCLGD – Trường Đại học Vinh;

Chủ tịch HĐT, các đồng chí: Tố Quyên, Tuấn An
08h30 – 10h00 Đoàn Đánh giá ngoài kiểm tra hồ sơ minh chứng Phòng làm việc đoàn Đánh giá ngoài (Giảng đường 9)

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài

10h00 Trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Phòng Truyền thống  Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài; Phó Hiệu trưởng, đồng chí: Minh Huân, Tố Quyên; Hội đồng Tự đánh giá Trường
14h00 Buổi làm việc chính thức: Chương trình Khảo sát sơ bộ của công tác đánh giá ngoài, Khai mạc và kí kết Hội trường A Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài; Phó Hiệu trưởng, đồng chí: Minh Huân, Tố Quyên; Hội đồng Tự đánh giá Trường
15h00 Họp rà soát bổ sung quy hoạch Cán bộ Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 5022/BGDĐT-KHCNMT về việc báo cáo theo Kế hoạch số 485/KH-BGDĐT ngày 09/5/2022 Theo yêu cầu công văn Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 1114/UBND về việc thực hiện đánh giá danh hiệu văn hóa năm 2022 – giai đoạn 2020 - 2025 Theo yêu cầu công văn Ban Quản lý Ký túc xá – Thư viện
17h00 Họp Ban Chấp hành mở rộng Giảng đường 1

Ban Chấp hành Đoàn Trường

Ban chấp hành các chi đoàn

Thứ Năm
13/10/2022
06h30 Hiến máu nhân đạo năm 2022 Sân trường Viên chức, người lao động, sinh viên đăng ký hiến máu
09h30 Họp định kỳ tháng 10/2022 và Lễ Kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Hành chính Hội trường A Đảng viên chi bộ Hành chính, đồng chí Đăng Bình, Đại biểu khách mời
Trước 11h00 Trình dự thảo Đề án vị trí việc làm Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư)
       
       
Thứ Sáu
14/10/2022
08h00 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Trường Đại học SPTDTT Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Đoàn Công tác
08h00 Họp định kỳ Chi bộ Lý luận tháng 10/2022 Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Lý luận
08h30 Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội trường Thành phố Phó Bí thư ĐTN
09h45 Họp Khoa Khoa học cơ bản triển khai công tác Quý IV/2022 Văn phòng Khoa KHCB

Giảng viên khoa

 Khoa học cơ bản
Trước 11h00 Kết thúc thời gian viên chức và người lao động nam thử size đồng phục lễ    
14h00 Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của ngành giáo dục Link Trực tuyến Các đồng chí: Đắc Thịnh, Minh Huân, Hoàng Tùng
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 4924/BGDĐT-TCCB về việc tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và đăng ký nhu cầu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2023 Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Bảy

15/10/2022
08h00 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XIII năm 2022  Trường Đại học Sư pham Thể dục Thể thao Hà Nội Đoàn Công tác
       

Chủ Nhật

16/10/2022
Trước 17h00 Hoàn thành xây dựng dự thảo văn bản Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023, gửi về phòng TCHC trước ngày 18/10/2022   Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng đơn vị hành chính và các cá nhân được phân công
       
Tin Tức
Liên Kết