Lịch Công tác Tuần 02 (Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022) - Cập nhật ngày 14/09/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
12/09/2022
08h00 Chấm thi tuyển sinh – kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 - năm 2022 Phòng Truyền thống Ban chấm thi, Ban thư ký, Thanh tra
08h30 Họp hướng dẫn triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 Hội trường A Đảng uỷ, Chi uỷ các chi bộ
14h00 Họp Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 khối giáo dục đại học

Hội trường A

Link trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Trưởng các đơn vị: TCHC, Tài vụ, CTSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH&KHCN, Ban TTr&KĐCL
16h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Phòng Họp 2 Hội đồng tuyển sinh 

Thứ Ba

13/09/2022
       
08h00 Chấm thi tuyển sinh – kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 - năm 2022 Phòng Truyền thống Ban chấm thi, Ban thư ký, Thanh tra
09h00 Kiểm tra công trường Công trường Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng
09h00 Hồi phách bài thi tuyển sinh Cao học khóa 11 năm 2022 Phòng Truyền thống Ban làm phách, Ban thư ký, Thanh tra
15h00 Công bố điểm thi tuyển sinh -kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ khoá 11 - năm 2022 Website Chủ tịch Hội đồng thi, Ban thư ký
     

 

Thứ Tư
14/09/2022
  Nhận đơn xin chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh -kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ khoá 11 năm 2022 Văn phòng ĐT SĐH&KHCN Ban Thư ký, Thí sinh
14h00 Họp Hội nghị giao ban ngành Tự vệ Quý III năm 2022 Theo Thư mời Đồng chí Hoàng Tùng
15h00 Công bố điểm thi tuyển sinh -kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ khoá 11 - năm 2022 Website Chủ tịch Hội đồng thi, Ban thư ký
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 123-CV/BCSĐ về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong Theo yêu cầu Công văn

Phòng

Tổ chức – Hành chính
Thứ Năm
15/09/2022
14h30 Buổi biểu diễn "Thành phố buổi bình minh" Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Đảng ủy
15h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Chi bộ Hành chính (Quy trình nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Bước 2) Phòng họp 2

Thành phần:

Cấp ủy Chi bộ Hành chính

Quản lý đơn vị: Phòng TC – HC; Phòng CTSV; Phòng Tài vụ; Ban TTr&KĐCL; Ban QL KTX – Thư viện

Tổ trưởng Tổ công đoàn: Hành chính; Tài vụ - Thư viện – Thanh tra;

Bí thư chi đoàn Viên chức

15h20 Hội nghị Đảng viên chi bộ Hành chính (Quy trình nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025  - Bước 3) Phòng họp 2

Đảng viên

Chi bộ Hành chính
16h00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Chi bộ Hành chính (Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ 2022 - 2025 – Bước 2) Phòng họp 2

Thành phần:

Cấp ủy Chi bộ Hành chính

Quản lý đơn vị: Phòng TC – HC; Phòng CTSV; Phòng Tài vụ; Ban TTr&KĐCL; Ban QL KTX – Thư viện

Tổ trưởng Tổ công đoàn: Hành chính; Tài vụ - Thư viện – Thanh tra;

Bí thư chi đoàn Viên chức

16h20 Hội nghị Đảng viên Chi bộ Hành chính (Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ 2022 - 2025 – Bước 3) Phòng họp 2

Đảng viên

chi bộ Hành chính
16h40 Họp Chi bộ Hành chính định kỳ tháng 9/2022 Phòng họp 2

Đảng viên

chi bộ Hành chính
Thứ Sáu
16/09/2022
08h00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt chi bộ Lý luận thực hiện Quy trình nhân sự tái cử, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Bước 2) Phòng họp 2

- Chi ủy Lý luận;

- Quản lý khoa, Trưởng các bộ môn và Tổ trưởng tổ công đoàn khoa KHCB;

- Quản lý khoa, Trưởng các bộ môn và Tổ trưởng tổ công đoàn khoa LLCT&NVSP;

- Quản lý phòng Tài vụ và Tổ trưởng tổ công đoàn Tài vụ - Thư viện - Ban TTrKĐCL.
08h15 Hội nghị đảng viên chi bộ Lý luận thực hiện Quy trình nhân sự tái cử, nhiệm kỳ 2022 - 2025  (Bước 3) Phòng họp 2 - Đảng viên chi bộ Lý luận
08h15 Hội nghị cán bộ chủ chốt Chi bộ ĐK-TD (Quy trình nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Bước 2) VP.Khoa ĐK

Thành phần:

Cấp ủy Chi bộ ĐK-TD

Quản lý đơn vị: Khoa ĐK, Khoa TD, Khoa LLCT (Thầy Quyền)

Tổ trưởng Tổ công đoàn: ĐK, TD, LLCT (Cô Hoa)

Bí thư chi đoàn Viên chức: Thầy Sanh
08h30 Hội nghị Đảng viên chi bộ ĐK-TD (Quy trình nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025  - Bước 3) VP.Khoa ĐK

Đảng viên

Chi bộ ĐK-TD
08h30 Hội nghị Cán bộ chủ chốt chi bộ Bóng - Đào tạo thực hiện Quy trình nhân sự tái cử, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Bước 2) Phòng Truyền thống Chi ủy Bóng - Đào tạo; Quản lý Phòng Đào tạo; Đào tạo sau đại học; khoa Bóng, Trưởng các bộ môn Bóng 2 và Tổ trưởng tổ công đoàn phòng đào tạo. Bí thư chi đoàn Viên chức: đ/c Văn Sanh
08h45

Hội nghị Cán bộ chủ chốt chi bộ Lý luận thực hiện Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Bước 2)

Phòng Họp 2

- Chi ủy Lý luận;

- Quản lý khoa, Trưởng các bộ môn và Tổ trưởng tổ công đoàn khoa KHCB;

- Quản lý khoa, Trưởng các bộ môn và Tổ trưởng tổ công đoàn khoa LLCT&NVSP;

- Quản lý phòng Tài vụ và Tổ trưởng tổ công đoàn Tài vụ - Thư viện - Ban TTrKĐCL.

09h00 Hội nghị đảng viên chi bộ Lý luận thực hiện Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Bước 3) Phòng họp 2 Đảng viên chi bộ Lý luận
09h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Chi bộ ĐK-TD (Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ 2022 - 2025 – Bước 2) VP.Khoa ĐK

Thành phần:

Cấp ủy Chi bộ ĐK-TD

Quản lý đơn vị: Khoa ĐK, Khoa TD, Khoa LLCT (Thầy Quyền)

Tổ trưởng Tổ công đoàn: ĐK, TD, LLCT (Cô Hoa)

Bí thư chi đoàn Viên chức: Thầy Sanh
09h00 Hội nghị đảng viên chi bộ Bóng - Đào tạo thực hiện Quy trình nhân sự tái cử, nhiệm kỳ 2022 - 2025  (Bước 3) Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Bóng – Đào tạo
09h15 Hội nghị Đảng viên chi bộ ĐK-TD (Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ 2022 - 2025 – Bước 3) VP.Khoa ĐK

Đảng viên

Chi bộ ĐK-TD
09h30 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục định kỳ tháng 9/2022 VP.Khoa ĐK

Đảng viên

Chi bộ ĐK-TD
09h30 Chi bộ Lý luận sinh hoạt định kỳ tháng 9/2022 Phòng họp 2 Đảng viên chi bộ Lý luận
09h30 Hội nghị Cán bộ chủ chốt chi bộ Bóng-Đào tạo thực hiện Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (Bước 2) Phòng Truyền thống Chi ủy Bóng - Đào tạo; Quản lý Phòng Đào tạo; Đào tạo sau đại học; khoa Bóng, Trưởng các bộ môn Bóng 2 và Tổ trưởng tổ công đoàn phòng đào tạo. Bí thư chi đoàn Viên chức: đ/c Văn Sanh
10h00 Hội nghị đảng viên chi bộ Bóng - Đào tạo thực hiện Quy trình nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, nhiệm kỳ 2022 - 2025  (Bước 3 Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Bóng - Đào tạo
Trước 11h00 Báo cáo tổng kết công tác văn phòng năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác văn phòng năm học 2022 – 2023 Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Tổ chức – Hành chính
16h00 Kiểm tra công tác vệ sinh, bố trí của phòng văn thư Phòng Văn thư Hiệu trưởng
  Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học, cao đẳng chính quy năm 2022, trình trước ngày 20/9/2022; triển khai góp ý đến các đơn vị phối hợp thực hiện, trước ngày 21/9/2022   Đ/c Hoàng Tùng; phối hợp góp ý: đồng chí Đắc Thịnh, đồng chí Hữu Phúc, đồng chí Tuấn An

Thứ Bảy

17/09/2022
       
       

Chủ Nhật

18/09/2022
       
       
Tin Tức
Liên Kết