Lịch Công tác Tuần 01 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
05/9/2022
  Báo cáo danh sách thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 - năm 2022 Vụ Giáo dục đại học Phòng ĐT SĐH & KHCN (đồng chí Quang Đại)
09h00 Họp đánh giá, xét đề nghị các trường hợp đủ tiêu chuẩn nâng lương quý III/2022 – Đơn vị khoa Thể dục Văn phòng khoa Thể dục Viên chức khoa Thể dục 
10h00 Duyệt hồ sơ dự thi tuyển sinh cao học khóa 11 – đợt 1 – năm 2022 Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh
10h30 Họp đánh giá, xét đề nghị các trường hợp đủ tiêu chuẩn nâng lương quý III/2022 – Đơn vị Phòng Tổ chức – Hành chính VP. P. TCHC
Link Trực tuyến
VC, NLĐ Phòng TCHC

Thứ Ba

06/9/2022
09h00 Kiểm tra công trường Công trường Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng
09h00 Xét tốt nghiệp cho các khóa Đại học Vừa làm vừa học năm 2022 Phòng Truyền thống Hội đồng xét tốt nghiệp
09h00 Họp khoa Bóng:
    - Họp đánh giá, xét đề nghị các trường hợp đủ tiêu chuẩn nâng lương quý III/2022;
   - Tổng kết công tác quý III/2022;
   - Triển khai công tác năm học 2022 – 2023
Văn phòng khoa Bóng Viên chức khoa Bóng
10h00 Họp xét học bổng năm học 2021 - 2022 Phòng Truyền thống Hội đồng xét học bổng
10h00 Họp đánh giá, xét đề nghị các trường hợp đủ tiêu chuẩn nâng lương Quý 3/2022 – Đơn vị khoa Điền kinh Văn phòng khoa Điền kinh Viên chức khoa Điền kinh
13h00 Xe đoàn đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 xuất phát  Tại trường Theo phân công
Thứ Tư
07/9/2022
08h30 Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 Theo Kế hoạch 216-KH/ĐU ngày 24/8/2022

Theo phân công;

Báo cáo viên: Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức ĐUK ĐH, CĐ TP.HCM, đại diện lãnh đạo UBKT ĐUK ĐH, CĐ TP.HCM
       
       
       
Thứ Năm
08/9/2022
09h00 Xét điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy  năm 2022 Phòng Truyền thống Hội đồng tuyển sinh
10h00 Họp công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022. Lưu ý: Trưởng Ban Thư kí báo cáo tình hình chuẩn bị và các nội dung công tác đề nghị phối hợp giữa các ban Phòng Truyền thống Hội đồng tuyển sinh, Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng các ban giúp việc của Hội đồng
       
       
Thứ Sáu
09/9/2022
       
Trước 10h00 Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Phòng họp Hội đồng, các phòng thi Chủ tịch HĐTS, Thường trực HĐTS, Trưởng ban CSVC
15h00 Niêm phong các phòng thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Các giảng đường: 1,3,4,5 Thường trực HĐTS, Thanh tra
       

Thứ Bảy

10/9/2022
  Đăng ký và gửi bài dự thi Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc ĐHSP TDTT HN Phòng ĐT SĐH & KHCN
07h00 Họp hội đồng tuyển sinh - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022  Phòng Truyền thống Hội đồng tuyển sinh, Đoàn thanh tra, Cán bộ coi thi, đại diện các ban 
07h00 Sinh hoạt quy chế tuyển sinh - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Giảng đường 1

Đồng chí Trí Dũng,

Thí sinh
08h00 Thi môn Lý luận và phương pháp GDTC - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Các phòng thi Hội đồng tuyển sinh, Cán bộ coi thi, Thí sinh
13h15 Họp Hội đồng tuyển sinh - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Phòng Truyền thống Hội đồng tuyển sinh, Đoàn thanh tra, Cán bộ coi thi, đại diện các ban
14h00 Thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Các phòng thi Hội đồng tuyển sinh, Cán bộ coi thi, Thí sinh

Chủ Nhật

11/9/2022
07h15 Họp Hội đồng tuyển sinh - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Phòng Truyền thống Hội đồng tuyển sinh, Đoàn thanh tra, Cán bộ coi thi, đại diện các ban
08h00 Thi môn Sinh lý học TDTT - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Các phòng thi Hội đồng tuyển sinh, Cán bộ coi thi, Thí sinh
14h00 Dồn túi đánh phách - Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 11 – năm 2022 Theo Kế hoạch tuyển sinh Ban làm phách
Tin Tức
Liên Kết