LỊCH CÔNG TÁC Tuần 01 (Từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023) - Cập nhật ngày 06/09/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
04/09/2023
  Phối hợp TVGS thúc đẩy Nhà thầu hoàn thiện các nội dung còn tồn động theo biên bản ghi nhận   Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
  Tiếp tục làm việc trung tâm KĐCL Đại học Vinh (Có báo cáo trước 17h) Hiệu trưởng Đồng chí Minh Huân
  Tiếp tục rà soát, chuẩn bị CSVC cho năm học mới ở 2 cơ sở   Phòng Tổ chức - Hành chính
  Rà soát và báo cáo công tác chuẩn bị cho tuyển sinh Sau đại học Hiệu trưởng Đồng chí Minh Thuận chủ trì
  Nghiên cứu xây dựng chế độ chính sách mới (Theo hướng tốt hơn) cho CBVC&NLĐ. Báo cáo  các nội dung chính trước 12h ngày 07/9/2023 Hiệu trưởng Đồng chí Minh Huân

Thứ Ba

05/09/2023
  Triển khai giảng dạy Năm học mới theo thời khóa biểu   Toàn trường
  Báo cáo công văn số 4530/BGDĐT-KHTC về tình hình triển khai Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT và rà soát khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị Theo yêu cầu công văn Phòng Kế hoạch – Tài chính
15h00 Họp rà soát công tác đào tạo các hệ ĐH tại trường và các tỉnh liên kết chuẩn bị cho báo cáo kiểm tra

Phòng họp 1

Thầy Vinh và quản lý PĐT; Thanh tra

  Rà soát, làm việc các nội dung cụ thể, chi tiết về chuẩn bị hợp tác đào tạo tại CSM-Nhà Bè với đối tác Đại học Mở TP.HCM. Báo cáo Hiệu trưởng trước 17h00 cùng ngày Hiệu trưởng Đồng chí Anh Thư
Trước 15h30 Lập danh sách thành phần ghi phiếu và có đóng dấu treo của Trường; Báo cáo Đảng uỷ về hồ sơ báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm theo Kế hoạch số 385-KH/ĐU ngày 31/8/2023   Phòng TC-HC (đồng chí Anh Thư chủ trì thực hiện)
Thứ Tư
06/09/2023
  Hạn cuối rà soát, đánh giá chuẩn bị nguồn cán bộ dự kiến phát hiện, giới thiệu bổ sung quy hoạch theo Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 30/8/2023; Báo cáo kết quả danh sách rà soát và đánh giá trước 15h30    Phòng TC-HC (đồng chí Anh Thư chủ trì thực hiện)
09h00 Báo cáo chuyên đề Quý 3/2023 và họp chi bộ Điền kinh – Thể dục định kỳ tháng 9/2023 Phòng Truyền thống (Lầu 4)

Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục

10h00 Xét Tốt nghiệp các khóa Cao học trễ hạn Phòng họp 1 Hội đồng theo QĐ số 603/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 09/8/2023
Trước 17h00 Hạn cuối: Người được lấy phiếu tín nhiệm hoàn thiện danh mục hồ sơ theo Phụ lục 1 Kế hoạch số 385-KH/ĐU ngày 31/8/2023 gửi cho người ghi phiếu  Email Người được lấy phiếu tín nhiệm quy định tại Kế hoạch số 385-KH/ĐU ngày 31/8/2023
Trước 17h00 Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trực tuyến Thí sinh trúng tuyển và Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh
Thứ Năm
07/09/2023
  Báo cáo tuần thứ 5 về rà soát công tác đào tạo Hiệu trưởng Quản lý PĐT, quản lý khoa SĐH-HTQT
07h00 Dự Đại hội Hội Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Các đồng chí: Hoàng Đa, Đức An
09h00 Bước 1. Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường lần 1 (Rà soát, bổ sung quy hoạch theo Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 30/08/2023) Phòng họp 1

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Thư kí: Đ/c Thanh Trung
09h30 Bước 2. Hội nghị Cán bộ chủ chốt Trường (Rà soát, bổ sung quy hoạch theo Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 30/08/2023) Phòng họp 1

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng và Phó trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Bí thư và Phó bí thư chi bộ, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp , giảng viên chính và tương đương

Thư kí: Đ/c Thanh Trung
10h30 Bước 3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng (Rà soát, bổ sung quy hoạch theo Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 30/08/2023) Phòng họp 1

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng đơn vị

Thư kí: Đ/c Thanh Trung
11h00 Bước 4. Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường lần 2 (Rà soát, bổ sung quy hoạch theo Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 30/08/2023) Phòng họp 1

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Thư kí: Đ/c Thanh Trung
09h00 Lễ triển khai học bổng Vừ A Dính   Theo thư mời
15h00 Khai mạc giải bóng đá 7 người SV TPHCM Trường Đại học Tôn Đức Thắng Theo thư mời
Thứ Sáu
08/09/2023
08h30 Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT (07h30 xuất phát tại Trường) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Các đồng chí: Minh Huân, Đăng Bình, Văn Sanh
08h30 Báo cáo chuyên đề Quý III/2023 và họp Chi bộ Lý luận định kỳ tháng 9/2023 Phòng Truyền thống Đảng viên CB Lý luận
09h00 Họp thi đua Công đoàn Phòng họp 1

Ban Chấp hành

Công đoàn
09h00 Thực hiện định danh điện tử mức độ 2 (UBND P11, Q5 hỗ trợ thực hiện; lưu ý mang theo CCCD, Giấy phép lái xe, Thẻ BHYT) Thao đường

Viên chức, người lao động chưa thực hiện; sinh viên có nhu cầu

10h30

Báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ đợt thanh tra kiểm tra công tác thanh tra nội bộ năm 2023 

Hiệu trưởng Trưởng phòng TTr-KĐCL
Trước 15h30 Báo cáo CV 4729

Theo yêu cầu công văn

Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
Trước 15h30 Báo cáo công văn số 4531/BGDĐT-KHTC về rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Theo yêu cầu công văn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Thứ Bảy

09/09/2023
       
     

 

Chủ Nhật

10/09/2023
       
 

 

   
Tin Tức
Liên Kết