Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh chính quy 2019

* Kế hoạch, nội dung, quy trình, điều kiện và thủ tục nhập học 2019 - Xem chi tiết


* Kết quả trúng tuyển tuyển sinh chính quy năm 2019:

  1. Trúng tuyển Đại học diện xét tuyển thẳng - Xem chi tiết

  2. Trúng tuyển Đại học diện ưu tiên xét tuyển - Xem chi tiết

  3. Trúng tuyển Đại học theo phương thức 1 (sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019) - Xem chi tiết

  4. Trúng tuyển Đại học theo phương thức 2 (sử dụng kết quả học bạ lớp 12) - Xem chi tiết

  5. Trúng tuyển Cao đẳng theo phương thức 1 (sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019) - Xem chi tiết

  6. Trúng tuyển Cao đẳng theo phương thức 2 - Nguyện vọng 1 (sử dụng kết quả học bạ lớp 12, học lực Trung bình) - Xem chi tiết

  7. Trúng tuyển Cao đẳng theo phương thức 2 - Nguyện vọng 2 (sử dụng kết quả học bạ lớp 12) - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết