Kết quả thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi đại học chính quy năm 2022

* Kết quả thi môn Năng khiếu TDTT - Xem chi tiết (Khẩn - Thí sinh có số CMND/CCCD không đúng vui lòng cung cấp lại qua email bants.sts@moet.edu.vn)

Tin Tức
Liên Kết