Kết quả phúc khảo tuyển sinh thạc sĩ Khóa 8 - 2019

Số Báo danh
Họ và Tên
Điểm thi (môn LL&PP GDTC)
Điểm phúc khảo
SPTT.23
Trần Huyền Trân
3.25
3.25
SPTT.29
Võ Hoàng Luật
4.0
4.0
SPTT.36
Trần Nguyên Định Kỳ
2.5
2.5
SPTT.44
Nguyễn Minh Thành  Đạt 
1.0
1.0

 

Tin Tức
Liên Kết