Kết quả đăng ký xét tuyển đại học chính quy (Phương thức 1 - Đợt 1)

>>> Xem đầy đủ thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020


Kết quả đăng ký xét tuyển đại học chính quy (Phương thức 1 - Đợt 1 - 17/09/2020) Mới nhất

=> Xem chi tiết

=> Thí sinh khu vực 3 sử dụng phương thức 1 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có tổng điểm 3 môn từ 17.5 trở lên nộp hồ sơ xác nhận nhập học đến 17:00 - 10/10/2020


Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy (Phương thức 2 - Đợt 1)   Mới nhất

=> Xem chi tiết 

=> Thí sinh nộp hồ sơ xác nhận nhập học đến 17:00 - 10/10/2020


Những yêu cầu khi nhập học - Xem chi tiết

* Sinh viên sư phạm được miễn học phí theo quy định.

Tin Tức
Liên Kết