Thể dục - Võ thuật

 • Các khóa học trực tuyến

 • Giới thiệu

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng khoa   ThS. Giang Chí Hải 098 338 6915 haicg@upes.edu.vn
   Phó Trưởng khoa   ThS. Hồ Đắc Nam Trân 090 365 4043 tranndh@upes.edu.vn
   Trưởng Bộ môn
   Thể dục 1
    ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang 098 937 0860 trangttn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Tiến Đạt 093 574 7747 dattl@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Nguyễn Thị Mỹ Em 093 849 1842 emmtn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Phan Thị Tuyết Lan 078 633 8173 lanttp@upes.edu.vn
   Trưởng Bộ môn
   Thể dục 2
    ThS. Trần Thị Mỹ Xuân 090 995 1598 xuanmtt@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc 091 933 8227 ngocktn@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS.GVC. Huỳnh Hồng Ngọc 090 385 4321 ngochh@upes.edu.vn
   Giảng viên chính   ThS. Nguyễn Minh Quang 091 977 7859 quangmn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Bùi Minh Khoa 094 272 8025 khoamb@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học - Bậc Đại học

  * Thể dục và phương pháp - Xem chi tiết


  * Thể dục đồng diễn - Xem chi tiết


  * Thể dục nhịp điệu - Xem chi tiết


  * Thể dục nhào lộn - Xem chi tiết


  * Thể dục thể hình và thẩm mỹ - Xem chi tiết


  * Võ thuật và phương pháp - Xem chi tiết


  * Âm nhạc vũ đạo - Xem chi tiết


  * Trò chơi vận động - Xem chi tiết


  * Công tác Đoàn Đội - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu thể dục - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu võ - Xem chi tiết


   

Tin Tức
Liên Kết