Điền kinh - Bơi lặn

 • Giới thiệu

  Chức vụ

  Họ  và tên

  Di động

  E_mail

  Trưởng khoa

  ThS. Lê Phước Thật

  0907599365

  thatpl@upes.edu.vn

  Phó trưởng khoa

  ThS. Nguyễn Văn Phương

  0903766680

  phuongvn@upes.edu.vn

  Trưởng BM Điền kinh 1

  ThS. Nguyễn Thiên Lý

  0983161609

  lytn@upes.edu.vn

  Trưởng BM Điền kinh 2

  TS. Thái Thị Diễm Thuý

  0949235851

  thuydtt@upes.edu.vn

  Giảng viên

  ThS. Hồ Hải Vân Anh

   

  anhvhh@upes.edu.vn

  Giảng viên

  ThS. Lê Thị Thu Hằng

   

  hangttl@upes.edu.vn

  Giảng viên

  ThS. Lại Nhật Khánh Hùng

   

  hungknl@upes.edu.vn

  Giảng viên

  ThS. Lê Văn Tiền

   

  tienvl@upes.edu.vn

  Giảng viên

  ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

   

  trangptn@upes.edu.vn

 • Đề cương chi tiết môn học - Bậc Đại học

  * Điền kinh và phương pháp 1 - Xem chi tiết


  * Điền kinh và phương pháp 2 - Xem chi tiết


  * Bơi lội và phương pháp - Xem chi tiết


  * Cờ vua và phương pháp - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu Điền kinh - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu Bơi lội - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu Cờ vua- Xem chi tiết


   


   

 • Hình ảnh

 • Thông tin hoạt động

 • Các khóa học trực tuyến

Tin Tức
Liên Kết