KHCB - Giới thiệu

Giới thiệu Khoa KHCB

KHOAKHCB

20112013 (1)

Thầy Việt, Thầy Mua, Thầy Tiền, Thầy Huân, Thầy Ngọc, Thầy Phan Việt, Thầy Tuấn

Cô Trâm, Cô Quỳnh, Cô Thơ, Cô Cà, Cô Diễm, Cô Trang, Cô Thủy, Cô Thọ, Cô Xuyến, Cô Thúy

Hình tập thể Khoa Khoa Học Cơ Bản - 11/2013

Giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Pháp luật đại cương, Vệ sinh học thể dục thể thao, Sinh lý học thể dục thể thao, Sinh hóa thể thao, Sinh cơ thể thao, Y học thể dục thể thao, Giải phẫu - Sinh lý người

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 19 Tháng 5 2016 07:46 Xem tiếp...

Logo upes


Logo Trường ĐHSP TDTT TPHCM

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 10 2013 21:24 Xem tiếp...

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den


escort ordu escort kars escort nevsehir escort usak escort kibris