KHCB

Thông báo họp Khoa KHCB xét thi đua - tổng kết năm học 2014-2015

Kính mời tất cả Thầy Cô Khoa KHCB dự họp Khoa

Nội dụng: Họp xét thi đua - tổng kết năm học 2014-2015 (Thầy Cô chuẩn bị nội dung trước, đã được triển khai và gửi qua email hoặc Tổng kết năm học 2014-2015 trên website).

Thời gian: 14h00 Thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm: Phòng truyền thống

Khoa KHCB

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 9 2015 13:43

Mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo hướng dẫn tập sự (định kỳ 3 tháng).
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 9 2015 13:39

Giới thiệu Khoa KHCB

KHOAKHCB

20112013 (1)

Thầy Việt, Thầy Mua, Thầy Tiền, Thầy Huân, Thầy Ngọc, Thầy Phan Việt, Thầy Tuấn

Cô Trâm, Cô Quỳnh, Cô Thơ, Cô Cà, Cô Diễm, Cô Trang, Cô Thủy, Cô Thọ, Cô Xuyến, Cô Thúy

Hình tập thể Khoa Khoa Học Cơ Bản - 11/2013

Giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Pháp luật đại cương, Vệ sinh học thể dục thể thao, Sinh lý học thể dục thể thao, Sinh hóa thể thao, Sinh cơ thể thao, Y học thể dục thể thao, Giải phẫu - Sinh lý người

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 19 Tháng 5 2016 07:46 Xem tiếp...

Logo upes


Logo Trường ĐHSP TDTT TPHCM

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 10 2013 21:24 Xem tiếp...

Đề cương môn tin học

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIN HỌC (INFORMATICS)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 4 2013 22:02 Xem tiếp...

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den