Thể dục

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng khoa   TS. Trần Quang Đại 090 978 5795 daiqt@upes.edu.vn
   Phó Trưởng khoa   ThS. Nguyễn Kế Bình 090 374 3027 binhkn@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Phát triển chung

    ThS. Hồ Đắc Nam Trân   tranndh@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Tiến Đạt   dattl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang   trangttn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc   ngocktn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Huỳnh Hồng Ngọc   ngochh@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Thị Mỹ Xuân   xuanmtt@upes.edu.vn
   Giảng viên chính   ThS. Nguyễn Minh Quang   quangmn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Thị Phượng Khánh   khanhptl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Vũ Đình Hoàng Tùng   tunghdv@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Mỹ Em   emmtn@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Nguyễn Võ Tố Quyên   quyentvn@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Bùi Minh Khoa   khoamb@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Giang Chí Hải   haicg@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Phan Thị Tuyết Lan   lanttp@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học

Tin Tức
Liên Kết