Điền kinh

 • Các khóa học trực tuyến

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng khoa      


   Phó Trưởng khoa

    ThS. Lê Phước Thật 091 991 4599 thatpl@upes.edu.vn
   Giảng viên chính   TS. Nguyễn Văn Tri   trivn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thiên Lý   lytn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Văn Tiền   tienvl@upes.edu.vn
   Trưởng Bộ môn
   Điền kinh 1
    TS. Lưu Trí Dũng   dungtl@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Thái Thị Diễm Thúy   thuydtt@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Thị Thu Hằng   hangttl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Phương Trang   trangptn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Minh Tuấn   tuanml@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lại Nhật Khánh Hùng   hungknl@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Hồ Hải Vân Anh   anhvhh@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Văn Phương   phuongvn@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học - Bậc Đại học

  * Điền kinh và phương pháp 1 - Xem chi tiết


  * Điền kinh và phương pháp 2 - Xem chi tiết


  * Bơi lội và phương pháp - Xem chi tiết


  * Cờ vua và phương pháp - Xem chi tiết


  * Quần vợt và phương pháp - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu điền kinh - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu bơi lội - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu quần vợt - Xem chi tiết


   

Tin Tức
Liên Kết