Điền kinh

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Phó Trưởng khoa   TS. Lê Vũ Ngọc Toàn 090 909 9804 toanvl@upes.edu.vn
   Giảng viên chính   TS. Nguyễn Văn Tri   trivn@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Chạy - Ném - Đẩy

    TS. Dương Ngọc Trường   truongnd@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thiên Lý   lytn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Văn Tiền   tienvl@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Nhảy

    ThS. Lê Phước Thật   thatpl@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Lưu Trí Dũng   dungtl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Thái Thị Diễm Thúy   thuydtt@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Thị Thu Hằng   hangttl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Phan Thị Huỳnh Thùy Dương   duongthtp@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Phương Trang   trangptn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Minh Tuấn   tuanml@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lại Nhật Khánh Hùng   hungknl@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Hồ Hải Vân Anh   anhvhh@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Văn Phương   phuongvn@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học

   

   

Tin Tức
Liên Kết