Bóng

 • Các khóa học trực tuyến

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Phó Trưởng khoa   ThS. Trịnh Huy Cường   cuonght@upes.edu.vn
   Trưởng Bộ môn
   Bóng 1
    ThS. Lê Minh Chí   chiml@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lâm Văn Vũ   vuvl@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Phạm Thái Vinh   vinhtp@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Minh Cầm   cammtn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Thanh Tuyền   tuyentt@upes.edu.vn
  Trưởng Bộ môn
   Bóng 2
    ThS. Trần Lý Hùng   hunglt@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Lê Vũ Ngọc Toàn 090 909 9804 toannvl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An   anttpn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Huỳnh Phương   phuonghl@upes.edu.vn
   Giảng viên      
   Giảng viên   ThS. Ngô Trần Thiên Hương   huongttn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Lê Tiến Dũng   dungtl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Đỗ Thành Quang   quangtd@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học - Bậc Đại học

  * Bóng đá và phương pháp - Xem chi tiết


  * Bóng chuyền và phương pháp - Xem chi tiết


  * Bóng ném và phương pháp - Xem chi tiết


  * Bóng rổ và phương pháp - Xem chi tiết


  * Bóng bàn và phương pháp - Xem chi tiết


  * Đá cầu và phương pháp - Xem chi tiết


  * Cầu lông và phương pháp - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu bóng đá - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu bóng chuyền - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu bóng ném - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu bóng rổ - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu bóng bàn - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu đá cầu - Xem chi tiết


  * Chuyên sâu cầu lông - Xem chi tiết


   

Tin Tức
Liên Kết