Khoa học cơ bản

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng khoa   ThS. Bùi Quốc Việt 091 319 1957 vietqb@upes.edu.vn
   Phó Trưởng khoa   ThS. Nguyễn Văn Tiền   tienvn@upes.edu.vn
   Giảng viên    CN. Nguyễn Phước Thọ   thopn@upes.edu.vn
   Giảng viên    ThS. Huỳnh Thị Diệu Trang   trangdth@upes.edu.vn
   Giảng viên    ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diễm   diemnth@upes.edu.vn
   Giảng viên    CN. Huỳnh Trung Hiếu   hieuth@upes.edu.vn
   Giảng viên    TS. Nguyễn Hoàng Minh   minhhn@upes.edu.vn
   Giảng viên    ThS. Võ Thị Ngọc Thơ   thontv@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Đại cương

    ThS. Nguyễn Văn Mua   muavn@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Lê Thị Thúy   thuytl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Đặng Anh Tuấn   tuanad@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trương Cẩm Quỳnh   quynhct@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Nguyễn Thị Thủy Trâm   tramttn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Tô Thị Bích Thủy   thuytt@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến   xuyenntk@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trần Thái Ngọc   ngoctt@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Phan Thanh Việt   viettp@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học

Tin Tức
Liên Kết