Khoa học cơ bản

 • Các khóa học trực tuyến

 • Giới thiệu

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng khoa   ThS. Bùi Quốc Việt 091 319 1957 vietqb@upes.edu.vn
   Phó Trưởng khoa   ThS. Nguyễn Văn Tiền   tienvn@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Nguyễn Phước Thọ   thopn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Huỳnh Thị Diệu Trang   trangdth@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diễm   diemnth@upes.edu.vn
   Trưởng Bộ môn
   Y sinh
    ThS. Huỳnh Trung Hiếu   hieuth@upes.edu.vn
   Giảng viên   TS. Nguyễn Hoàng Minh   minhhn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Võ Thị Ngọc Thơ   thontv@upes.edu.vn


   Trưởng Bộ môn
   Đại cương

    ThS. Nguyễn Văn Mua   muavn@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Lê Thị Thúy   thuytl@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Đặng Anh Tuấn   tuanad@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Trương Cẩm Quỳnh   quynhct@upes.edu.vn
   Giảng viên   CN. Nguyễn Thị Thủy Trâm   tramttn@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Tô Thị Bích Thủy   thuytt@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến   xuyenntk@upes.edu.vn
   Giảng viên   ThS. Phan Thanh Việt   viettp@upes.edu.vn
 • Đề cương chi tiết môn học - Bậc Đại học

  * Tin học - Xem chi tiết


  * Anh văn 1 - Xem chi tiết


  * Anh văn 2 - Xem chi tiết


  * Giải phẩu - Xem chi tiết


  * Y học TDTT - Xem chi tiết


  * Sinh lý học TDTT - Xem chi tiết


  * Sinh hóa TDTT - Xem chi tiết


  * Sinh cơ TDTT - Xem chi tiết


   

Tin Tức
Liên Kết