Khen thưởng đội tuyển sinh viên tham gia Hội nghị khoa học sinh viên các trường TDTT toàn quốc năm 2018

     Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 130/QĐ-ĐHSP TDTT ngày 04/06/2018 Khen thưởng đội tuyển sinh viên tham gia Hội nghị khoa học sinh viên các trường TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2018

     Đội tuyển gồm 2 sinh viên được PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh hướng dẫn là Nguyễn Huỳnh Kim Ngân (ĐH9C) đạt giải nhì và Trần Minh Tâm (ĐH9E) đạt giải khuyến khích khi tham gia Hội nghị khoa học sinh viên các trường TDTT toàn quốc năm 2018 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

     Tham gia hội nghị có 24 công trình NCKH đăng trên kỷ yếu của Hội nghị Khoa học sinh viên và 14 đề tài được nghiên cứu khoa học được báo cáo tại hội nghị thuộc 9 trường đại học gồm có trường ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐHSP TDTT Hà Nội, ĐHSP TDTT Tp. Hồ Chí Minh,  ĐH TDTT Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH TDTT Đà Nẵng. Các công trình nghiên cứu của báo cáo viên tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: Thể thao cho mọi người; Giáo dục thể chất thể thao trong trường học; thể thao thành tích cao, Quản lý TDTT; Thể thao giải trí; sinh cơ học TDTT và Y học TDTT.

     Hội nghị khoa học sinh viên các trường TDTT toàn quốc lần thứ XI sẽ do Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

PGS. TS. Nguyễn Quang Vinh nhận cờ luân lưu từ Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Tin Tức
Liên Kết