Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu đề tài, công trình khoa học công nghệ năm 2017 và bảo vệ đề cương công trình khoa học công nghệ năm 2018.

Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu đề tài, công trình khoa học công nghệ năm  2017 và bảo vệ đề cương công trình khoa học công nghệ năm 2018.

chi tiết: tại đây

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den