Thông báo: V/v Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018

Thông báo: V/v Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018

1/ Thông báo. Tại đây

2/ Quyết định phê duyệt đề tài KHCN cho Trường.Tại đây

3/ Hướng dẫn tuyển chọn. Tại đây

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den