Thông báo: V/v Viết và gửi bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao

Thông báo: V/v Viết và gửi bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao

Chi tiết thông báo: tại đây

Thể lệ : tại đây

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den