Thông báo: V/v báo cáo tiến độ đề tài,công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2017. Bảo vệ đề cương đề tài, công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở 2018.

Thông báo: V/v báo cáo tiến độ đề tài, công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2017. Bảo vệ đề cương đề tài, công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở 2018.

Xem chi tiết: tại đây

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den