Tin tức - sự kiện

Thông báo: V/v tham gia viết bài Hội nghị khoa học.

Thông báo: V/v tham gia viết bài Hội nghị khoa học.

chi tiết thông báo: tại đây

Thư mời: tại đây. Thể lệ: tại đây . Phiếu đăng ký: tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 02:44

Thông báo: V/v dời thời gian báo cáo tiến độ đề tài , công trình NCKH cấp cơ sở năm 2017

Thông báo: V/v dời thời gian báo cáo tiến độ đề tài , công trình NCKH cấp cơ sở năm 2017

Vì lý do có sự thay đổi trong lịch công tác chung của Trường, nên Lịch báo cáo tiến độ đề tài , công trình NCKH cấp cơ sở năm 2017 sẽ được dời vào thời gian thích hợp.

Thời gian, địa điểm việc báo cáo tiến độ sẽ được thông báo trực tiếp tới chủ nhiệm đề tài và trên lịch công tác chung của Trường. kính mong quý thầy (cô) theo dõi.

trân trọng thông báo.

Thông báo: V/v Viết bài tham luận và tham gia hội thảo chuyên đề

Thông báo: V/v Viết bài tham luận và tham gia hội thảo chuyên đề

Chi tiết: tại đây

Thư mời: tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 6 2017 09:40

Thông báo: V/v Viết và gửi bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao

Thông báo: V/v Viết và gửi bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Đào tạo thể thao

Chi tiết thông báo: tại đây

Thể lệ : tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 02:54

Thông báo: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017

Thông báo: V/v Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế năm 2017

chi tiết: tại đây 

Mẫu: tại đây

Trang 1/4

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den