Kế hoạch - Tài chính

 • Giới thiệu

        

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   ThS. Nguyễn Minh Huân 098 861 1021 huanmn@upes.edu.vn
   Phó Trưởng phòng   CN. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 098 379 7908 hanhmnt@upes.edu.vn
   Kế toán trưởng   ThS. Đỗ Đăng Bình 090 830 0191 binhdd@upes.edu.vn
   Kế toán viên   CN. Bùi Thị Kim Tuyến 098 721 3983 tuyenktb@upes.edu.vn
   Kế toán viên   CN. Nguyễn Trương Phùng 094 842 7111 phungtn@upes.edu.vn
 • Quy định

 • Biểu mẫu

Tin Tức
Liên Kết