Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH khối các trường TDTT toàn quốc lần thứ XI - 2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khối các trường TDTT toàn quốc lần thứ XI - 2019

 

Chủ đề "Sinh viên nghiên cứu khoa học trong thời đại 4.0 - khối các trường TDTT lần thứ XI - 2019"

 

* Chi tiết kế hoạch - Tải xuống

 

* Thông báo số 1 - Xem chi tiết

* Thông báo số 2 - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết