Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn cao học năm 2019

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét điều kiện bảo vệ luận văn : 09/11/2019

Thời gian bảo vệ dự kiến: 20/12/2019

Hạn cuối hoàn thành lệ phí bảo vệ : 15/11/2019

Lệ phí bảo vệ: 4,000,000đ/ học viên

Chi tiết thông báo....Xem tại đây

Tin Tức
Liên Kết