Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm 2022

Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm 2022

1. Khóa 04 Đại học VLVH- Xem chi tiết

2. Khóa 13B và 14 Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

3. Khóa 15 Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

4. Khóa 15A4 Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

5. Khóa 16 Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

6. Khóa 10 (An Giang) Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

7. Khóa 02 (Đắk Nông) Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

8. Khóa 04 (Quảng Ngãi) Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

9. Khóa 07 (Sóc Trăng - Đợt 2) Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết

10. Khóa 06 (Tây Ninh) Đại học liên thông VLVH - Xem chi tiết


DANH SÁCH SINH VIÊN (CAO ĐẲNG GHÉP MÔN) HỌC BỔ SUNG:

1. Học phần Lý luận và phương pháp TDTT trường học - Xem chi tiết

2. Học phần Giải phẫu Sinh lý người - Xem chi tiết

* Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ghép môn (TD Sinh, TD Đoàn đội, ...) phải học bổ sung 2 học phần trên (Sinh viên không có tên trong danh sách học bổ sung vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Bảo Thư - Phó Trưởng phòng Đào tạo - ĐT: 0918504054)

Tin Tức
Liên Kết