Kế hoạch công tác năm 2022 của đảng bộ trường

* Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 - Xem chi tiết

* Kế hoạch công tác Quý I năm 2022 - Xem chi tiết

* Kế hoạch công tác Quý II năm 2022 - Xem chi tiết

* Kế hoạch công tác Quý III năm 2022 - Xem chi tiết

* Kế hoạch công tác Quý IV năm 2022 - Xem chi tiết

 

Tin Tức
Liên Kết