Hướng dẫn xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

* Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống (Bắt buộc từ 18/09/2022 đến 17:00 ngày 30/09/2022) - Xem chi tiết

* Những yêu cầu khi nhập họcXem chi tiết

 

Lưu ý:

     - Sau khi thí sinh xác nhận nhập học trên Hệ thống thành công, thí sinh thực hiện thủ tục nộp hồ sơ nhập học từ ngày 11/10/2022 đến 17:00 ngày 13/10/2022.

     - Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học.

     - Dự kiến tất cả tân sinh viên tập trung tại Thao đường lúc 7:30 ngày 17/10/2022 tham gia học tập bắt buộc "Tuần sinh hoạt công dân".

Tin Tức
Liên Kết