Đoàn thanh niên

 • Giới thiệu

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Bí thư   Đ/c Phan Lê Tuấn An 090 632 1089 antlp@upes.edu.vn
   Phó Bí thư   ThS. Trần Lý Hùng 094 215 4595 hunglt@upes.edu.vn
  UV.BTV CHỦ TỊCH HSV  Đ/c Trương Quách Triệu 0338778082 truongquachtrieu@gmai.com
  UV.BTV  ThS. Phan Thị Huỳnh Thùy Dương 0982931083 duongthhp@upes.edu.vn
  UV.BTV  ThS. Nguyễn Võ Tố Quyên 0382155615 quyentvn@upes.edu.vn
  UV.BCH Ths. Hồ Hải Vân Anh 0978237198 anhvhh@upes.edu.vn
  UV.BCH - Phó Chủ Tịch HSV Đ/c Đinh Tấn Kha    
  UV.BCH - Phó Chủ Tịch HSV Đ/c Lê Uyên Trần Huyền    
  UV.BCH Đ/c Mai Nguyễn Quân    
  UV.BCH Đ/c Trần Thị Ngọc Phiến     
  UV.BCH Đ/c Nguyễn Ngọc Lan Đào    
  UV.BCH Đ/c Nguyễn Khánh Luân     
  UV.BCH Đ/c Hồ Văn Qui    
  UV.BCH Đ/c Cao Thị Huỳnh Như    
  UV.BCH Đ/c Huỳnh Giang Ái     
 • Hướng dẫn

  * Hướng dẫn "Nghiệp vụ công tác đoàn viên" -  Xem chi tiết>>>


  * Hướng dẫn "Công tác tổ chức đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020" dành cho khóa ĐH14 và CĐ44 - Xem chi tiết

 • Thông báo

 • Kế Hoạch  9. Kế hoạch "Điều lệ giải bơi lội sinh viên TP.HCM năm 2019" xem chi tiết>>>  Phiếu đăng kí>>>


  8. Kế hoạch " Điều lệ giải cờ vua sinh viên TPHCM năm 2019" Xem chi tiết>>>  Phiếu đăng kí>>>


  7. Kế hoạch " Điều lệ giải sinh viên tphcm mở rộng năm 2019" xem chi tiết>>>  Phiếu đăng kí>>>


  6. Kế hoạch "  Điều lệ Trò chơi giải thể trò chơi nhân gian HS - SV TP.HCM năm 2019" xem chi tiết >>> Phiếu cam kết sức khỏe>>> Phiếu đăng kí>>>


  5. Kế hoạch " Nét đẹp sinh viên sự phạm"  lần thứ XX của Trường đại học sư phạm mở rộng năm 2019 : xem chi tiết >>>  Phiếu đăng kí>>>


  4. Kế hoạch "Chào đón tân sinh viên và năm học mới 2019 - 2020": xem chi tiết >>>


  3. Kế hoạch "Tổ chức đại hội chi đoàn các khóa nhiệm kỳ 2019 - 2020 dành cho ĐH14 và CĐ44 và các CĐ đại hội lại ": xem chi tiết>>>


  2. Kế hoạch số 2  "Mùa hè xanh 2019 - 2020" - Xem chi tiết >>>


   

  1. Kế hoạch số 1 "Tiếp sức mùa thi 2019 - 2020 "- Xem chi tiết >>>


   

   
 • Biểu mẫu

Tin Tức
Liên Kết