Danh sách sinh viên chưa đăng ký hệ thống đào tạo trực tuyến - DOSPORTS.ONLINE (Cập nhật ngày 30/04/2020)

Những sinh viên có tên dưới đây khẩn trương đăng ký vào hệ thống đào tạo trực tuyến DOSPORTS.ONLINE

Đăng ký tại: https://dosports.online/

 

(* Lưu ý: Riêng đối với những sinh viên đã đăng ký có Họ và tên bị đảo cần vào mục "Edit profile" để điều chỉnh.)

 

CD 42A

 1. Nguyễn Thanh Giàu

CD 42B

 1. Trần Hồng Mỉnh - Khai sai khóa học

CD 42C

 1. Mai Nguyễn Quân – Đặt lại Họ và tên
 2. Huỳnh Minh Quý – Chưa xác nhận

CD 43A

 1. Ngô Tùng Châu

CD 43B

 1. Trương Nguyễn Hoài Phong - Khai sai khóa học
 2. Nguyễn Trí Tài
 3. Đinh Hữu Thức
 4. Nguyễn Mai Trọng Tín

CD 43C

 1. Lê Quang Huy - Khai sai khóa học
 2. Võ Đông Hưng - Khai sai khóa học
 3. Đinh Long Sơn – Họp lớp đề xuất cho thôi học
 4. Hồ Anh Toàn - Khai sai khóa học
 5. Nguyễn Minh Trí – Chưa chọn khóa / lớp

CD 44A

 1. Huỳnh Thanh Đặng
 2. Nguyễn Anh Tú – Chưa chọn khóa / lớp

CD 44B

 1. Lý Lưu Phúc Hậu
 2. Nguyễn Vi Khánh – Chưa xác nhận
 3. Lê Tấn Nghĩa
 4. Nguyễn Đỗ Hoài Phương – Điều chỉnh lớp
 5. Nguyễn Đỗ Quốc Thái – Chưa xác nhận

DH 11A – Hoàn thành

DH 11B – Hoàn thành

DH 11C

 1. Điểu Lê Hoàn Huy – Chưa chọn khóa / lớp

DH 11D – Hoàn thành

DH 11E

 1. Mai Nguyễn Hoài Nam

DH 11G – Hoàn thành


DH 12A

 1. Nguyễn Thái Chấp
 2. Ngô Công Danh
 3. Võ Huỳnh Kim Ngân
 4. Trần Quốc Thiên

DH 12B

 1. Nguyễn Việt Toàn
 2. Nguyễn Nhựt Tú – Chưa chọn khóa / lớp

DH 12C – Hoàn thành

DH 12D – Hoàn thành

DH 12E – Hoàn thành

DH 12G

 1. Đỗ Gia Hưng - Chưa chọn khóa / lớp
 2. Sỳ Quý Lợi
 3. Nguyễn Thị Thúy Phụng
 4. Nguyễn Minh Quân

DH 13A

 1. Đoàn Tuấn Thịnh – Chưa chọn khóa / lớp

DH 13B

 1. Phan Thị Tuyết Nhung – Chưa chọn khóa / lớp

DH 13C

 1. Lê Thị Cẩm Duyên
 2. Văn Cẩm Hùng

DH 13D

 1. Bùi Đức Hậu – Khai sai khóa học /lớp khác
 2. Phan Tấn Kha – Khai sai khóa học

DH 13E – Hoàn thành

DH 13G

 1. Thái Thành Nam – Yêu cầu điều chỉnh lại từ lớp A
 2. Dương Hữu Phúc – Khai sai khóa học

DH 14A

 1. Nguyễn Hoàng Ân
 2. Lê Thị Phương Châm

DH 14B

 1. Nguyễn Minh Nhật – Khai sai khóa học lớp khác
 2. Nguyễn La Hoàng Phát

DH 14C

 1. Nguyễn Ngọc Bảo Hân – Khai sai khóa học lớp khác
 2. Trần Đình Huy
 3. Dương Vĩnh Khang
 4. Đặng Vũ Anh Khoa
 5. Dương Tấn Phát
 6. Nguyễn Đại Ưng

DH 14D

 1. Dương Quang Danh Toại – Chưa chọn khóa / lớp

DH 14E

 1. Hoàng Thanh Bình
 2. Trần Thanh Nhân

DH 14G

 1. Nguyễn Hoàng Chúc – Chưa nộp hồ sơ hoãn học
 2. Nguyễn Tấn Đạt
 3. Phạm Tuấn Hưng
Tin Tức
Liên Kết