Danh sách sinh viên được xếp phòng ở KTX và thông báo đóng tiền ở KTX đợt 1 năm học 2019 - 2020

1. Danh sách sinh viên được xếp phòng ở KTX đợt 1 năm học 2019 - 2020 (xem file)

2. Thông báo về việc đóng tiền ở KTX đợt 1 năm học 2019 - 2020 (Xem file)

Tin Tức
Liên Kết