Danh sách phân lớp ĐHLT VLVH khóa 13

* Lớp 13A1 - Xem chi tiết

* Lớp 13A2 - Xem chi tiết

* Lớp 13A3 - Xem chi tiết

 

* Lưu ý:

  - Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng 40 nộp bổ sung bản sao Bằng tốt nghiệp

  - Phan Thị Huyền, Trương Minh Quân, Hoàng Văn Quyến nộp bổ sung Giấy khai sinh.

Tin Tức
Liên Kết