upes.edu.vn

Logo upes


Logo Trường ĐHSP TDTT TPHCM

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 10 2013 21:24 Xem tiếp...

Thông báo: Biểu mẫu dùng để thanh toán tiền thỉnh giảng các khóa ĐTLK tại các tỉnh, Tp

Thông báo: Mẫu dùng để thanh toán tiền thỉnh giảng các khóa ĐTLk tại các tỉnh, Tp (tải mẫu)
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 11:12

Đăng ký nơi Khám chữa bệnh ban đầu năm 2015

Phòng Tài vụ thông báo cho CBVC về việc đăng ký nơi Khám chữa bệnh năm 2015

Thời hạn đăng ký: từ 039/12/2014 đến hết ngày 15/12/2014.

Lưu ý: Sau thời hạn trên, CBVC nào không đăng ký thay đổi nơi Khám chữa bệnh, thì sẽ được gia hạn nơi Khám chữa bệnh ở thẻ cũ năm 2014

Danh mục đăng ký Nơi Khám chữa bệnh năm 2015 ( tải file )

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 11:12

Trang 1/10

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den