Công tác Sinh viên

 • Giới thiệu

    
     Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mặt công tác quản lý sinh viên như: Lập kế hoạch; Phối hợp với các phòng ban, khoa; Tổ chức và quản lý khu nội trú; Tổ chức công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; Thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên; Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của sinh viên; Kết hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; . . .
  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   TS. Nguyễn Quang Sơn 090 361 9986 sonqn@upes.edu.vn
   Phó Trưởng phòng   ThS. Phan T. Huỳnh Thùy Dương 098 293 1083 duongthtp@upes.edu.vn
   Chuyên viên   TS. Nguyễn Quốc Thắng 098 703 9045 thangqn@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Trần Thanh Hải   haitt@upes.edu.vn
   Chuyên viên   ThS. Võ Thị Huyền   huyentv@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Trần Ngọc Quý   quynt@upes.edu.vn
 • Quy chế - Quy định

  * Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (Quy định 138) - Tải xuống

  * Nội quy Ký túc xá - Tải xuống

 • Biểu mẫu

  * Phiếu đánh giá điểm rèn luyện - Tải xuống

  * Các mẫu đơn và xác nhận dành cho sinh viên - Tải xuống

  1. Đơn xin chuyển trường - Tải xuống

  2. Đơn xin cộng điểm - Tải xuống

  3. Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập - Tải xuống

  4. Đơn xin học bổng - Tải xuống

  5. Đơn xin học lại - Tải xuống

  6. Đơn xin nghỉ học tạm thời - Tải xuống

  7. Đơn xin nghỉ phép (T10/2019, Mẫu: CTSV-XNP) - Tải xuống

  8. Đơn xin thôi học - Tải xuống

  9. Đơn xin xét hưởng trợ cấp xã hội (T10/2019, Mẫu: CTSV-TCXH) - Tải xuống

  10. Đơn xin xác nhận là dân tộc thiểu số sống ở vùng cao trên 3 năm - Tải xuống

  11. Đơn xin xác nhận mồ côi - Tải xuống

  12. Xác nhận hộ nghèo - Tải xuống

  13. Giấy xác nhận đang theo học (T10/2019, Mẫu: CTSV-GXN) - Tải xuống

  14. Giấy xác nhận cho sinh viên vay vốn ngân hàng - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết