Công khai

 • Quy chế thực hiện công khai

  * Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Xem chi tiết
   
  (Thực hiện theo Điều 7. Công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm)

 • Công khai thu chi tài chính năm 2019

  1. Dự toán, quyết toán thu chi tài chính (Biểu 02, 03, 04)
      * Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 - Biểu 02

      * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 1 năm 2019 - Biểu 03
      * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 2 năm 2019 - Biểu 03
      * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 3 năm 2019 - Biểu 03
      * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 - Biểu 03
      * Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước Quý 3 năm 2019 - Biểu 04

      * Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 - Biểu 04

  2. Các khoản chi lương (theo lương)

  3. Mức thu nhập bình quân của cán bộ quản lý

  4. Mức thu nhập bình quân của giảng viên

  5. Chi học bổng
      * Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019) - Xem chi tiết

      * Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019) - Xem chi tiết

  6. Kết quả kiểm toán

 • Công khai thu chi tài chính năm 2018

  1. Dự toán, quyết toán thu chi tài chính (Biểu 02, 03, 04)
      * Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018 -
  Biểu 02
      * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2018 - Biểu 03
      * Quyết toán thu chi nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn khác 9 tháng năm 2018 - Biểu 04
      * Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018- Xem chi tiết (Biểu 03)
      * Quyết toán thu chi nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn khác năm 2018 - Biểu 04

  2. Các khoản chi lương (theo lương) - Xem chi tiết

  3. Mức thu nhập bình quân của cán bộ quản lý - Xem chi tiết

  4. Mức thu nhập bình quân của giảng viên - Xem chi tiết

  5. Chi học bổng
      * Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018) - Xem chi tiết

  6. Kết quả kiểm toán - Xem chi tiết

 • Thông tin chung

  * Công khai Thông tin chung năm học 2015 - 2016 - Xem chi tiết

  * Công khai Thông tin chung năm học 2014 - 2015 - Xem chi tiết

 • Quy chế - Quy định cơ quan

  * Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức quản lý (Quy định 65, ngày 29/03/2019) - Xem chi tiết >>>

   

Tin Tức
Liên Kết