Công khai

 • Quy chế thực hiện công khai

  * Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Xem chi tiết
   
  (Thực hiện theo Điều 7. Công khai đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm)

 • Cam kết chất lượng giáo dục

  * Chuẩn đầu ra Bậc Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục thể chất - Xem chi tiết

 • Công khai thu chi tài chính

  Chờ cập nhật ...

  * Dự toán, quyết toán thu chi tài chính (Biểu 02, 03, 04) - Xem chi tiết

  * Các khoản chi lương (theo lương) - Xem chi tiết

  * Mức thu nhập bình quân của cán bộ quản lý - Xem chi tiết

  * Mức thu nhập bình quân của giảng viên - Xem chi tiết

  * Chi học bổng - Xem chi tiết

  * Kết quả kiểm toán - Xem chi tiết

 • Thông tin chung

  * Công khai Thông tin chung năm học 2015 - 2016 - Xem chi tiết

  * Công khai Thông tin chung năm học 2014 - 2015 - Xem chi tiết

Tin Tức
Liên Kết