Chúc mừng sinh nhật quý Thầy, Cô - Tháng 02/2019

 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Lê Phú  Cường 01/02/1957 P. TCHC
2  Nguyễn Hữu  Tín 04/02/1971 P. Đào tạo
3  Nguyễn Thế  Lưỡng 06/02/1982 Khoa Bóng
4  Lê Minh  Tuấn 07/02/1981 Khoa Điền kinh
5  Trần Thanh  Hải 07/02/1984 P. CTSV
6  Thái Thị Diễm  Thúy 09/02/1986 Khoa Điền kinh
7  Lê Phước  Thật 10/02/1983 Khoa Điền kinh
8  Đỗ Thanh  Quang 10/02/1987 Khoa Bóng
9  Nguyễn Thanh  Đề 10/02/1976 P. Sau ĐH
10  Trần Quang  Đại 16/02/1980 Khoa Thể dục
11  Ngô Thị Thanh  Nga 20/02/1964 P. TCHC
12  Lưu Tế  Hà 22/02/1954 P. TCHC
13  Hồ Đặng Hoàng  Hà 26/02/1994 P. Sau ĐH

 

Tin Tức
Liên Kết