Chúc mừng sinh nhật Quý thầy cô - Tháng 9

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1  Nguyễn Quốc  Thắng 14/09/1986 P. CTSV
2  Nguyễn Thiên  Lý 16/09/1983 Khoa Điền kinh
3  Lê Văn  Tiền 19/09/1981 Khoa Điền kinh
4  Hồ Đắc Nam  Trân 24/09/1971 Khoa Thể dục
5  Nguyễn Ngọc  Hải 26/09/1975 Khoa Bóng
6  Phan Thị Huỳnh Thùy  Dương 27/09/1990 Khoa Điền kinh
7  Trương Thanh  Bình 29/09/1959 P. Đào tạo
Tin Tức
Liên Kết