Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 9/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Thiên Lý 16/9/1983 Khoa Điền kinh
2 Lê Văn Tiền 19/9/1981 Khoa Điền kinh
3 Hồ Đắc Nam Trân 24/9/1971 Khoa Thể dục
4 Nguyễn Ngọc Hải 26/9/1975 Khoa Bóng
5 Phan Thị Huỳnh Thùy Dương 27/9/1990 Ban quản lý KTX
Tin Tức
Liên Kết