Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 3/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Nguyễn Thị Bích Liên 06/3/1976 Y tế
2 Lâm Văn Vũ 06/3/1969 Khoa Bóng
3 Huỳnh Trung Hiếu 14/3/1976 Khoa KHCB
4 Trần Thị Mỹ Xuân 15/3/1981 Khoa Thể dục
5 Huỳnh Cát Dung 26/3/1983 Khoa LLCT&NVSP
6 Bùi Quốc Việt 29/3/1979 Khoa KHCB
7 Dương Văn Phát 31/3/1981 Phòng TCHC
Tin Tức
Liên Kết