Chúc mừng sinh nhật quý Thầy Cô - Tháng 02/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐƠN VỊ
1 Lê Phú Cường 01/02/1957 Phòng TCHC
2 Nguyễn Hữu Tín 04/02/1971 Phòng Đào tạo
3 Nguyễn Thế Lưỡng 06/02/1982 Khoa Bóng
4 Lê Minh Tuấn 07/02/1981 Khoa Bóng
5 Trần Thanh Hải 07/02/1984 Phòng CTSV
6 Thái Thị Diễm Thúy 09/02/1986 Khoa Điền kinh
7 Lê Phước Thật 10/02/1983 Khoa Điền kinh
8 Đỗ Thành Quang 10/02/1987 Khoa Bóng
9 Trần Quang Đại 16/02/1980 Phòng ĐT SĐH&KHCN
10 Ngô Thị Thanh Nga 20/02/1964 Phòng TCHC
11 Lưu Tế Hà 22/02/1954 Phòng TCHC
12 Hồ Đặng Hoàng Hà 26/02/1994 Phòng ĐT SĐH&KHCN
Tin Tức
Liên Kết